Postcenter investerer 21 mio. kr. i fremtiden

Ny teknologi, nye arbejdsrutiner og omfattende bygningsændringer. Postcenteret på Stokagervej i Risskov ruster sig til den øgede konkurrence på postmarkedet. Med en investering på 21 mio. kr. skal postcentret moderniseres og gøres konkurrencedygtigt.

På mandag vil de første synlige forandringer af postcenteret kunne ses, når postcenterchef Ib K. Andersen slår hul i en væg med en hammer og dermed markerer begyndelsen på den omfattende modernisering, der vil strække sig frem til august. Vægge skal brydes ned, ni 25-30 meter lange maskiner skal flyttes, og desuden skal der sættes en ny 40 meter storbrevsorterermaskine op.

Millioninvesteringen understøtter det såkaldte produktionskoncept Lean Produktion, der er inspireret af de metoder, som har sat turbo på den japanske bilindustri. Lean Produktion kan ifølge Ib K. Andersen reducerere omkostningerne, gennemløbstiderne, højne produktiviteten og forbedre kvaliteten.

»Lean Produktion er sund fornuft sat i system,« siger postcenterchefen.

»Vi investerer penge i bygningsændringer og nye transportbånd, der binder de enkelte processer sammen, men også i udviklingen af vores medarbejdere. Lean Produktion handler nemlig også om at systematisere og standardisere løbende forbedringer. Ved at tilskynde til en arbejdskultur med fokus på forbedringer og værdi for vores kunder, skal vi alle, medarbejdere som ledere, blive endnu bedre til at levere posten i den rette kvalitet og til den rette tid,« forklarer Ib K. Andersen.

Forberedelserne

Medarbejderinvolvering er et afgørende element til succesfuld gennemførelse af Lean Produktion. Derfor har op mod et halvt hundrede medarbejdere på postcenteret i den seneste tid været involveret i forberedelserne.

»Det er umuligt at lave en gennemgribende modernisering af vores virksomhed uden involvering fra alle sider. Medarbejderne har jo fingrene i den daglige produktion og ved nøjagtig, hvor der med succes kan laves om og ikke mindst, hvor mulighederne for forbedringer ligger gemt. Derfor har vi også fra ledelsens side givet grønt lys for at medarbejderne kunne komme med alle de løsningsforslag, de ønskede. Dog med det krav, at omkostningerne skulle modsvares af besparelser, så de er hentet ind i løbet af to-tre år,« siger Ib K. Andersen.

Han oplyser, at de indvendige bygningsmæssige ændringer vil ske i små bidder så kunderne ikke kommer til at opleve forsinkelser.

morten.zahle@jp.dk

postcentret

  • Østjyllands Postcenter behandler og sorterer al post til og fra Århus Amt og en del af Viborg amt. Udover den egentlige brevsortering omfatter produktionen også adressering og sortering af blade og pakning af reklamer.

  • I 2001 sorterede postcenteret 270 mio. breve, adresserede 23,5 mio. blade og pakkede 95,2 mio. reklamer.

  • Postcenteret beskæftiger ca. 650 medarbejdere

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen