Leder: Grøn kile

NATURMILJØET i Århus får et markant løft med etableringen af Årslev Engsø, der for alvor vil skyde en grøn kile helt ind i centrum til Vadestedet fra kommunegrænsen mod vest.

Det har taget sin tid at nå så langt, idet projektet har været diskuteret en halv snes år, men nu arbejder de store entreprenørmaskiner med at flytte enorme mængder jord og grave nyt åløb og nye søområder.

Projektet, som gennemføres i et samarbejde mellem kommunen og amtet, ventes at koste 15 mio. kr., hvilket må anses for at være en beskeden investering i forhold til de konkrete og immaterielle værdier, der skabes.

Da det første spadestik fornylig blev taget, talte politikerne om et projekt af national betydning. Det er ganske rigtigt, fordi det ud over at indgå i Vandmiljøplan II også er et væsentligt tilskud til plante- og dyreliv - og borgernes almene velvære og mulighed for at opleve naturen på ganske tæt hold.

Allerede nu kan man ved selvsyn få en fornemmelse af, hvad der venter, når etableringen af området afsluttes næste år.

Århus Å, der i 30 år har været henvist til en gravet kanal på nordsiden af ådalen, vil i fremtiden slynge sig nærmest romantisk gennem landskabets vådområder, der vil opstå flere søer på i alt 100-150 hektar, køerne vil effektivt afgræsse store områder, og der vil være en natursti af syv-otte kilometers længde for fodgængere og hesteryttere rundt om hele engarealet.

I øvrigt kan man undre sig over, at stiens belægning med grus bliver af en beskaffenhed, der gør den uegnet for motionister, undtagen måske løberne. Når man ser, hvordan f.eks. rulleskøjteløbere og cyklister året rundt har glæde af det asfalterede Brabrand Sti-systemet, ville det være en yderligere herlighedsværdi ved Årslev Engsø-projektet, at der blev ofret et lag asfalt på stien.

Det forhold skal dog ikke overskygge glæden ved et projekt, der har så mange andre sidegevinster. Blandt andet i forhold til miljøet, idet området vil fungere som et stort rensningsanlæg for næringssalte, der ellers i dag ender i havet.

Dyrelivet ventes ligeledes at få nye og bedre tider. I forvejen er der, udover frøer, rådyr og mange arter af insekter, ænder, fiskehejrer og svaner i området.

Med etableringen af Årslev Engsø vil det også give ny mening at tro på storken!

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen