Gebyrer på VUC skaber skævvridning

REGERINGEN HAR i sit finanslovsforslag lagt op til at ændre betalingen for deltagelse i undervisningen på VUC. For at få råd til at fastholde skattestoppet finder regeringen det åbenbart nødvendigt at lægge skat på uddannelse for dem, som aldrig fik tilbuddet, eller var i en livssituation, hvor det ikke var et relevant tilbud.

Alene i Århus Amt skal VUC-brugerne næste år betale en ekstraskat på 10,6 mio. kr.

Regeringen vil således lægge skat på den kompetenceudvikling, som er helt afgørende både for den enkeltes muligheder og for samfundsudviklingen. Det betyder, at den enkelte studerende på AVU eller HF kan komme til at betale op til 9000 kr. om året for uddannelsen.

Det kan altid være svært at spå om, hvordan brugerne vil reagere, men lad os se på konsekvenserne for et område som Djursland. I dag følger 69 pct. af kursisterne på Djursland de fag, som er uden deltagerbetaling, og 31 pct. følger betalingsfag til en pris på 4-600 kr. 90 pct. af alle kursister på VUC Djursland vil således komme til at opleve prisstigninger til mindst det dobbelte niveau, og for det store flertal er stigningen endnu større.

En så voldsom stigning i deltagerbetalingen, som regeringen lægger op til, vil uvægerligt føre til, at tilbuddet bl.a. på Djursland vil blive drastisk forringet , i værste fald vil hele udbuddet af VUC-kurser på Djursland være truet, fordi holdstørrelserne bliver for små.

Venstres uddannelsespolitiske ordfører har forsøgt at bagatellisere indgrebet ved at henvise til, at deltagere på SU slipper for at betale. I Århus Amt er det på VUC Århus ca. 20 pct. af deltagerne, der får SU, på VUC Djursland er det ca. 6 pct.!

Sagt på en mere tydelig måde: I byområderne er det 80 pct. af deltagerne, som bliver ramt af finanslovsforslaget, på Djursland er det 94 pct. Disse tal er kun med til at forstærke min bekymring for udviklingen i de i forvejen truede dele af regionen.

Og for at føje spot til skade: Ordningen forventes at træde i kraft fra 1/1 2003. Interessant med amternes mulighed for selv at fastlægge niveauet, set i lyset af at finansloven færdigbehandles en-to måneder, efter at amternes budget for 2003 er færdigbehandlet.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen