Sundhedsvæsenet under forandring

Institut for Sundhedsvæsen giver topkarakter til sundhedsvæsenet i Århus Amt. Et nyt forslag fra amtet gør det muligt at bevare alle de forskellige behandlingstilbud i sundhedsvæsenet. Men det indebærer, at nogle af de kostbare akutfunktioner og vagtberedskaber, som tilbydes flere steder, må lukkes.

ÅRHUS AMT har et af de bedste sundhedsvæsener i Danmark. Patienttilfredsheden er stor, og behandlingstilbudene er mange.

Alle kan blive set akut af vagtlæge, alle kan få en hurtig konsultation hos den praktiserende læge, og hospitalsvæsenet modtager akut syge borgere på otte hospitaler i amtet, medens de planlagte behandlinger sædvanligvis tilbydes på færre hospitaler.

Institut for Sundhedsvæsen (DSI) giver sundhedsvæsenet karakter. Århus Amt har iflg. DSI et af de mest effektive sundhedsvæsener i Danmark. Det betyder, at vi i Århus Amt har opnået patienttilfredsheden og de mange behandlingstilbud til en fordelagtig pris. Prisen for at leve i et effektivt sundhedsvæsen er imidlertid, at mulighederne for rationalisering og besparelse bliver færre.

Indsatsen må indskrænkes

En besparelse af den størrelsesorden, som nu er nødvendig i Århus Amt, betyder, at indsatsen på hospitalerne må indskrænkes. De behandlinger, som tilbydes på de mindre hospitaler, tilbydes ofte flere steder, mens behandlingen på de store hospitaler ofte kun gives dér.

Samtidig er de store hospitaler ansvarlige for udviklingen. Hvis alle hospitaler skal spare lige meget, går udviklingen af nye behandlinger i stå. At udviklingen går i stå, ses nemlig ikke lige med det samme, men først efter nogle år. Derfor kommer der kun få protester, når udviklingen bliver bremset.

Skal udviklingen af nye behandlinger bevares, skal der ændres på nogle af de behandlingstilbud, som gives på flere hospitaler.

Århus Amt har derfor fremsat et forslag, som gør det muligt at bevare alle de forskellige behandlingstilbud i dets sundhedsvæsen, men som lukker for nogle af de kostbare akutfunktioner og vagtberedskaber, som tilbydes flere steder.

Amtets forslag giver borgerne en noget længere transportvej, men alle sygdomme kan uændret behandles på bedste måde. Vælger vi derimod at bevare sygehusvæsenet uændret, bevares nærheden.

Prisen bliver, at vi alle i løbet af få år vil blive mere og mere usikre på, om Århus Amt leverer den bedste og mest avancerede behandling. Ændrer vi sygehusvæsenet som foreslået af amtet, er omkostningen en noget længere transportvej for mange. Til gengæld får vi et væsen, som kan behandle alle med stor ekspertise, den nyeste medicin og den mest avancerede teknik.

Amtets forslag vil fremtidssikre behandlingen i nogle år, mens uændret bevarelse af det eksisterende sundhedsvæsen kan betyde, at vi fremover mister noget af tilliden til behandlingsindsatsen.

Mister borgerne tilliden til det århusianske sundhedsvæsen, bliver nogle af de, som rammes af svær sygdom, nødt til at rejse meget langt for at få den rigtige behandling.

Amtet har fremsat et forslag til ændring af sygehusstrukturen, som er visionært og økonomisk forsvarligt. Vi kan være stolte af vore politikere og embedsmænd.

De har lagt en plan, som betyder, at vi fortsat kan have et af landets bedste sundhedsvæsener.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen