Slam forpester udelivet

I HELE APRIL måned 2002 (inkl. påskeugen) og nu igen i sidste halvdel af september har landmænd fra Lemming generet tusindvis af beboere i området fra Hasselager-Kolt i syd over Stautrup til Viby i nord ved at sprede ildelugtende slam på deres marker.

Og det har de til hensigt at fortsætte med de næste to år. Med skiftende vindretninger og på skiftende tider af døgnet er en forfærdelig stank af menneskelig afføring drevet hen over os, så ophold i haver og huse føltes umuliggjort.

Ringe kornpriser

Jyllands-Posten for 3/10 fortæller, at en af landmændene, Per Pedersen (PP), vil fortsætte med svineriet, fordi kornpriserne er blevet så små, at en ellers anstændig landmand i dag ser sig nødsaget til for betaling at gøde sine marker med ildelugtende slam.
Det har PP ret til iflg. oplysninger til mig fra Miljøcenter Østjylland i Hadsten, som på kommunens vegne har tegnet en tre-årig kontrakt med ham om at aftage slam fra kommunens rensningsanlæg.

Teknikere fra centeret, der også fører kontrol på miljøstyrelsens vegne, indrømmer gerne, at de tilbagevendende lugtgener har taget overhånd, og at det er mere, end borgerne skal affinde sig med.

Som undskyldning for sin gentagne adfærd anfører PP udover fattigdom, at medborgerne selv er årsag til slammet, og at dette er sundt for markerne.

50 pct. brændes

De to påstande tangerer usandhed. PP må vide, at Århus Kommune mod betaling har modtaget en del af slammet fra Vejle for på den måde at skaffe penge til bortskaffelse af egen slam. Slammets gavnlige virkning for markerne, som PP påstår, synes tvivlsom.

Hvorfor må det så kun spredes på marker, der skal tilsås med foderkorn?

Hvordan kan Miljøcenter Østjylland føre kontrol med, at kontrakten ikke misligholdes, når slammet her på det sidste er blevet spredt om natten?

Når Århus kommunes politikere i.h.t. loven om tungmetaller sørger for afbrænding af ca. 50 pct. af slammet fra egne rensningsanlæg, hvorfor så ikke også afbrænde den sidste halvdel og undlade import fra Vejle, så det daglige velbefindende for tusinder af borgerne i den sydlige del af kommunen ikke nødvendigvis de næste to år skal være afhængig af vindretningen?

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen