Flensted: Borgmestre regner forkert

Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen mener, at amtet i bedste fald kunne have forbedret sit budget med 15 millioner kroner.

Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S) og amtsdirektør Bo Johansen afviser anklagerne fra borgmestrene fra Odder, Grenaa og Samsø kommuner om, at Århus Amt bruger forkerte tal og "talmagi" som baggrund for amtets planer om besparelser på i alt 300 mio. kr.

De peger på, at der er en meget høj udligning af forskelle i beskatningsgrundlaget mellem amterne. Hvis Århus Amt forhøjer sit beskatningsgrundlag med 640 millioner kroner og dermed får øgede skatteindtægter på 75 millioner kroner, skal amtet reelt aflevere 80 procent af merindtægterne.

Usikre skøn

»I bedste fald kunne vi altså have forbedret vort budget med 15 millioner kroner, og det kan altså ikke finansiere et sparekrav på i alt 300 millioner kroner. Samtidig er skønnene over udskrivningsgrundlaget meget usikre. Det viser sig jo også ved, at Finansministeriet har nedjusteret forventningerne til amternes skatteindtægter, og at skønnene ændres næsten måned for måned. I den situation er det vigtigt, at amtsrådets medlemmer budgetterer både realistisk og forsigtigt. Det er vi forpligtet til, og det har bestemt ikke noget med "talmagi" at gøre,« fastslår amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen.

Amtets ledelse medgiver dog, at kassebeholdningen i amtet ændres.

»Allerede tidligt på sommeren drøftede vi i amtets økonomiudvalg nødvendigheden af en omprioriterings- og spareplan på 300 millioner kroner. På det tidspunkt var det ganske rigtigt forudsat, at vi i de kommende år ville tilstræbe en styrkelse af kassebeholdningen på 50 millioner kroner årligt. Men verden er jo ikke statisk. Der kommer hele tiden nye forhold til, som må indarbejdes i vores budget,« siger Johannes Flensted-Jensen.

Efter sommeren har to væsentlige ændringer påvirket amtets skøn over kassebeholdningen i perioden 2003-2004, påpeger amtets ledelse.

Blandt andet er det blevet klart, at amtet på den negative side skal hensætte minimum 80 millioner kroner for at efterleve Indenrigsministeriets særlige regler om at deponere penge, hver gang man indgår nye lejemål.

Det reducerer amtets kassebeholdning tilsvarende.

Mindre kasseindhold

På den positive side tyder meget på, at amtet i 2004 kan regne med indtægter i form af efterregulering af skatter og bloktilskud på i alt 104 mio. kr.

»Jeg er bange for, at Elvin Hansen kun har fat i halvdelen af historien. Sandheden er jo, at vores kassebeholdning på den ene side forringes med hensættelsen på 80 millioner kroner - og at der på den anden side i 2004 sker en budgetforbedring på 104 millioner kroner. Samlet set er der altså kun tale om en forbedring af kassen på 24 millioner kroner,« siger amtsborgmesteren.

jens.jorgensen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen