Borgmester: Amtet fordrejer økonomien

Amtets økonomi ser ikke så sort ud, som den bliver gjort til, og kassebeholdningen kommer på den gode side af en halv milliard, fastslår Odder Kommune.

Ifølge økonomichef Jørgen Bruun, Odder Kommune, har Århus Amt simpelthen lukket øjne og ører for yderligere indtægter.

Det fremgår af en økonomisk gennemgang, kommunen har udarbejdet af spareplanen for Århus Amt. I gennemgangen fastslår kommunens økonomer, at en forhøjelse af udskrivningsgrundlaget fra de 26 kommuner i Århus Amt giver i alt 640 millioner kroner, men at kun godt 15 millioner kroner tilflyder Århus Amt i nettoindtægt som følge af udligningsordningen mellem amterne.

»Det er korrekt for 2003. Men hvis kommunerne i Århus Amt skønner, at udskrivningsgrundlaget er 640 millioner kroner over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, gælder det sikkert også for hele landet, og det betyder endnu flere kroner til amtet de kommende år.

Reguleringerne af skatterne betragter amtet som en engangsindtægt, men når man bevidst anvender et forsigtigt skøn over skattegrundlaget, vil skattereguleringerne alligevel komme hvert år,« fortæller Jørgen Bruun.

Kort sagt, amtets økonomi ser ikke så sort ud, som den bliver gjort til - og kassebeholdningen kommer på den gode side af en halv milliard, fastslår gennemgangen.

»Men det tragiske er, at amtet godt ved det her. For ellers ville de jo vælge statsgarantien, som de budgetmæssigt lægger sig op ad, men ikke vælger,« påpeger borgmester Elvin Hansen fra Odder Kommune.

Endelig kan man læse i amtets 10-års oversigt, at der hvert år i perioden 1992 til 2002 er merindtægter som følge af reguleringer af skatter, og udbetaling af restskatter udgør 886 millioner kroner. I gennemsnit 89 millioner kroner årligt siden 1992.

»Så er det jo noget mystisk, at amtet kalder det en engangsindtægt. Jeg kan godt forstå, at amtsborgmesteren føler sig ramt nu. Amtets regnedrenge snakker om kaniner, mens vi andre snakker om mennesker. Men det ændrer ikke ved fakta. Amtet forbedrer sin kassebeholdning i år 2004 med hele 154,1 millioner kroner,« siger borgmester Elvin Hansen.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen