Spareplan kræves drøftet igen

Politikere fra SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have undersøgt posteringerne af nye skatteindtægter til Århus Amt. Kan indtægterne fordeles anderledes, bør amtets spareplaner revurderes, mener de.

Uventede skatteindtægter til Århus Amt bør føre til, at amtets storstilede spareplan med sygehuslukninger tages op til ny vurdering af forligspartierne.

Det mener politikere fra SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som i forvejen har meldt sig som modstandere af lukningen af de tre sygehuse i Grenaa, Odder og på Samsø.

Ifølge en opgørelse fra Amtsrådsforeningen vil Århus Amt få godt 104 millioner kroner ekstra som indtægt i 2004 i efterreguleringer af skatter og bloktilskud.

»Vi må se på, hvorvidt de ekstra skatteindtægter kan bruges i budgetforslaget. Kan vi anvende pengene aktivt, så bør vi se på hele sparekataloget igen, herunder især sygehusområdet,« siger SF's ordfører Bente Nielsen.

Hun bakkes op af Jette Skive fra Dansk Folkeparti, der er medlem af amtets sundhedsudvalg.

»Bliver resultatet af de ekstra skatter så stort, at vi på afgørende områder kan rykke på spareplanen, så må vi hurtigst muligt gøre det. For så har vi jo et ganske andet udgangspunkt, end da amtsrådet i begyndelsen af september indgik budgetforliget for de kommende år,« siger Jette Skive.

Enhedslistens Peder Meyhoff ærgrer sig over, at man ikke kendte både størrelsen af de regulerede skatteindtægter fra amtets 26 kommuner og det udspil til sygehuslukninger, amtets sundhedsudvalg har fremlagt, da man indgik budgetforliget.

»Jeg havde gerne set, at vi havde haft disse oplysninger. Så er jeg overbevist om, at meget havde set anderledes ud. Men jeg er i tvivl om, hvorvidt amtet kan disponere over de ekstra skatteindtægter, da man jo åbenbart er tvunget til at deponere knap 80 millioner kroner for indgåede leasing- og lejeaftaler. Det er virkeligt ærgerligt, hvis det er tilfældet. Derfor har vi da også fra venstrefløjen i amtsrådet hele tiden advaret mod overforbruget gennem leasing- og lejeaftaler de tidligere år, da økonomien var bedre. Nu kommer alle dårligdommene på en gang til skade for de små sygehuse og beboerne i amtets mindre befolkede områder,« siger Peder Meyhoff.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen