Stigende bekymring over velfærd og skat

DET ER med stigende bekymring, at jeg som liberal følger Venstres udmeldinger på skatte- og velfærdsområdet.

Senest har Thor Pedersen udtalt, at de kommende skattelettelser ikke bliver efterfulgt af en ny skattereform før tidligst i år 2010.

I valgkampen efteråret 2001 og efterfølgende i udmelding på udmelding har Venstre stort set fredet alle offentlige overførselsindkomster, hvilket er det område, der er mest oplagt- og der er flest penge at spare. Oven i købet har Venstre været med til at indføre en ny overførselsindkomst: ældrechecken.

Jeg accepterer, at der er en del liberal politik, som regeringen ikke kan gennemføre, da den i valgkampen lovede vælgerne noget andet; men der kommer en valgkamp igen senest i år 2004, og i denne skal politikken ændres, hvis Venstre skal gøre en forskel.

For hvad er Venstres vision på længere sigt? Er det blot at videreføre den socialdemokratiske samfundsmodel, hvor de 90 procent rigeste betaler til de 90 procent fattigste med dræbende skatter og afgifter til følge? Er det at stille sig tilfreds med at kunne administrere den socialdemokratiske velfærdsstat lidt bedre? Eller er det at forandre samfundet i liberal retning med mindst mulig statslig indblanding, der sikrer den enkelte mest mulig selvbestemmelse over eget liv og ejendom og samtidig tager hensyn til de, som ikke kan klare sig selv.

Venstres vision

Jeg mener, at man forud for næste valg i god tid skal diskutere Venstres politik. Finde Venstres vision, og så gå til valg på den. Det må ikke igen ende med, at Venstre for at opnå magten freder den nuværende velfærdsstat, så reformer stort set bliver umulige.

Realistisk set vil der senest efter 10 års borgerligt styre komme en socialdemokratisk regering igen, så hvis de nuværende små skattelettelser skal være de eneste frem til år 2010, risikerer VK-regeringen at forlade magten uden at have forsøgt at reducere skatterne væsentligt og uden at have reformeret velfærdsstaten.

Jeg er derfor meget interesseret i at vide, om Thor Pedersens udtalelser er dækkende for gruppens holdning? Jeg skal hermed opfordre gruppen til at tage en debat om Venstres visioner for velfærdssamfundet på længere sigt.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen