Rekordår for universitetet

2002 blev et år med flere studerende, flere kandidater og overskud i pengekassen, viser årsrapport for Aarhus Universitet. Pengene skal bruges på bedre IT og ansættelse af flere unge forskere.

Trods usikkerhed om økonomien og små ungdomsårgange blev 2002 et nyt rekordår for Aarhus Universitet. Antallet af studerende steg, det samme gjorde antallet af kandidater, og universitetet kan notere et plus på 47 millioner kroner, viser universitetets årsrapport for 2002.

»Vi har aldrig uddannet flere kandidater end nu, og tallene viser, at der er en god studie-aktivitet blandt de studerende. 2002 har været et ganske fornuftigt år,« siger Niels Christian Sidenius, rektor på Aarhus Universitet.

Flere studerende

Med 21.888 indskrevne studerende satte universitetet rekord - 300 flere end året før og mere ned 5000 flere studerende end for 10 år siden. At de studerende også bestilte noget, viser rekordtallet 1568 færdiguddannede kandidater. Tallet er det hidtil højeste for Aarhus Universitet, der for 10 år siden færdig-eksaminerede 1099 kandidater.

På forskningssiden, som er universitetets andet vigtige produktionsområde, måles output i antal forskningspublikationer, og dem har universitets forskere skrevet 5099 af i 2002. Det er samme niveau som 2001 men "overordnet set tilfredsstillende", konstaterer rektor Niels Christian Sidenius:

»Forskningen på universitetet ligger på et højt og godt niveau, og også når vi ser på antallet af eksterne bevillinger, vi henter hjem til universitetet, ligger vi ganske godt,« siger rektoren.

Økonomisk lyspunkt

Også i pengekassen er der lyspunkter for Aarhus Universitet. Regnskabet viser et overskud på 47 millioner kroner, og det er et plus i forhold til budgettet, der forudsagde balance med et rundt nul. Årsagen var blandt andet regeringsskift i slutningen af 2001 og statsligt udgiftsstop i en periode.

»Vi lå stille i et par måneder af 2002 på grund af usikkerhed om økonomien. Vi holdt igen på investeringerne, og det er en af forklaringerne på det gode resultat, så vores økonomi nu er klart bedre end forventet,« siger Niels Christian Sidenius.

IT opgraderes

Med 2002-resultatet kan universitetet videreføre et beløb på i alt 164 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til at opgradere på IT-området og til at ansætte nye forskere, som kan tage over, når en lang række ældre forskere i løbet af 5-10 år går på pension.

jorgen.rye@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen