Regler skiller søskende

Halvdelen af de børn, der har søgt optagelse på en anden skole end distriktsskolen, har fået afslag. På Skjoldhøjskolen må man afvise børn nok til en hel klasse.

Over halvdelen af de 333 århusianske børn til de kommende børnehaveklasser, som forældrene har søgt optaget på en anden skole end distriktsskolen, har fået afslag på ansøgningen. 47 af de afviste børn kommer dermed ikke til at gå i samme skole som deres større søskende. Af de 165, der har fået ønsket opfyldt, har de 113 i forvejen søskende på skolen.

Det er især i det vestlige Århus, forældrene har søgt uden for de fastlagte skoledistrikter, og det er også her, at mange skuffet har måttet konstatere, at de har fået nej til ønskeskolen.

Mange afvisninger

Knap halvdelen af forældrene til den nye årgang elever i Nordgårdskolens distrikt har slet ikke ønsket deres børn på denne skole. Således har forældrene til 38 børn i dette distrikt fået afslag på at få deres barn optaget på en anden skole. Det er næsten halvdelen af de i alt 81, der er indskrevet i de kommende børnehaveklasser.

Omvendt har Skjoldhøjskolen måttet afvise 18 børn udefra - nok til en hel klasse. Engdalskolen må afvise 15 børn, Samsøgade og Viby Skole hver 13, Tovshøjskolen 12, Åby Skole og Katrinebjergskolen hver 11 børn.

Nogle skoler oplever det paradoks, at være nødt til at afvise børn, der netop har søgt skolen, fordi forældrene finder den attraktiv, samtidig med at skolerne får samme antal børn fra skoledistriktet "retur", til trods for at deres forældre har ønsket en helt anden skole.

Det gælder således for Tovshøjskolen, der må afvise 12 børn uden for distriktet, som har efterspurgt netop Tovshøjskolen. Samtidig har skolen fået 12 børn tilbage, som fik afvist deres ønske om optagelse på en anden skole. Det sker for at få klassekabalerne til at gå op.

Samme problemstilling gør sig gældende på f.eks. Ellekærskolen og Møllevangskolen. De skoler, der har plads til at optage flest børn udefra, er Gjellerupskolen og Gammelgårdskolen med hver 11 børn. På Gjellerupskolen blev der kun indskrevet 16 børn fra distriktet, mens mange søgte væk. Af disse fik 11 afslag på deres alternative skoleønske. Fra Frydenlundskolens distrikt er 17 børn, der havde søgt anden skole, kommet retur, men Søndervangskolen har fået 13, som ønskede en anden skole, tilbage.

Tilbyder venteliste

Det er Århus Skolevæsen, som har fordelt de elever, der er søgt optaget uden for deres skoledistrikter efter de regler, som byrådet har fastlagt. En skole skal optage alle børn i eget skoledistrikt, også selv om det betyder, at det bliver nødvendigt at oprette ekstra klasser. Derimod kan elever uden for distriktet kun optages, hvis der er ledige pladser, og disse fordeles således, at søskendebørn og børn, der bor nærmest skolen står først i køen. Der kan altså ikke oprettes ekstra klasser udløst af børn bosiddende uden for skoledistriktet.

Børn, der har fået afslag på ønskeskolen, kan blive skrevet op på en venteliste frem til 30 april.

»Vi ved jo at forår og sommer, er det tidspunkt, der sker flest flytninger i kommunen, så der kan ske både tilgang og fraflytning i de enkelte skoledistrikter. Derfor tilbyder vi, at børnene kan komme på en venteliste, i tilfælde af, at der sker ændringer i elevtallet, der gør at skolen alligevel kan optage flere børn,« oplyser fuldmægtig i pædagogisk sekretariat i Århus Skolevæsen, Lone Nielsen.

I alt er 3224 børn - svarende til 154 klasser - indskrevet til de nye børnehaveklasser.

lone.dybdal@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen