Lægebil - tilbud eller besparelse?

Amtets lange udredninger dækker blot over, at Grenå Centralsygehus er blevet erstattet af en lægebil og amtet har opnået en besparelse, mener Poul Kokholm.

CARL JOHAN Rasmussen, Århus Amts sundhedsudvalgsformand, skriver i 22/4: »Lægebil på Djursland er et tilbud - ikke en besparelse!«

Nu er det jo ikke hver dag, amtet kommer med tilbud, som ser gratis ud.

Sådan er det heller ikke med dagens varme tilbud.

Vi, der bor på Djursland, er nemlig ikke så "fattesvage", at vi ikke kan se, hvad der gemmer sig bag.

Lad os tage tilbuddet om lægebil først. Der er selvfølgelig en grund til, at amtet synes, at vi borgere på Djursland skal have en lægebil. Ja - var det ikke lige Grenaa Sygehus, der blev nærmest lukket. Her kunne man tidligere på ganske kort tid indbringe folk med behov for hurtig behandling fra nærmeste omegn af Grenaa .

Udrykningslægen kunne klare resten i Ebeltoft Kommune, Mols, Helgenæs og lidt til. Lægebilen er ganske simpelt en nødvendig erstatning for noget, der er fjernet ved lukningen af Grenaa Sygehus - så enkelt er det.

Erstatning nok?

Spørgsmålet er så, om det er erstatning nok?

Amtet mener ja - ligefrem en forbedring!

En større, engageret beboergruppe mener nej, og amtet burde med baggrund i den både saglige og følelsesmæssige debat, der har været om emnet, lade dette udmønte i en beslutning, der indebærer: Ét stk. lægebil placeret i Kolind/Grenaa plus - som supplement - udrykningslægen som hidtil.

Besparelsen, der er spurgt til flere gange - ja, hvad med den? Den fremkom jo netop ved nedlæggelse af Grenaa som sygehus med dets hidtil værende funktioner. Besparelsens størrelse kender amtet bedre end jeg, men hvad med 50-60 mio. årligt - måske mere.

Plads til et smil

Der skal jo altid være plads til et smil. Det er der også i Carl Johan Rasmussens indlæg.

Han skriver gud hjælpe mig:

»Ambulancerne på Mols vil køre ganske som hidtil. Alle med behov for det vil fortsat få hjælp hurtigst muligt, når det virkelig gælder.«

Ja - tænk, der vil fortsat køre ambulancer på Mols - og vi mærkelige væsener herude vil få hjælp hurtigst muligt. Jeg tror knageme, han gør grin med os, eller også er der noget andet galt!

Carl Johan Rasmussens lange udredning slører, hvad sagen drejer sig om:

Nemlig sygehuslukning og de deraf afledte konsekvenser. Og konsekvensen er lægebil i stedet for Grenaa Sygehus samt udrykningslægen - så enkelt er det.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen