Private hjælper børn af psykisk syge

Landsforeningen SIND's pårørenderådgivning i Århus har skrabet penge sammen til projekt for børn af sindslidende. Kommunerne i området er sløve med deres del af aftalen.

Børn med psykisk syge forældre kan blive mærket for livet, hvis ingen støtter dem. Desværre er det ofte deres skæbne, mener ergoterapeut Jeannette Cold fra Landsforeningen Sind's pårørenderådgivning i Århus.

Omkring en fjerdedel af de sindslidende har børn - både de, der går i ambulant behandling, og de, der er indlagt, viser undersøgelser i Århus Amt.

Jeannette Cold er dog betænkelig ved det beslutningsforslag, som folketingsmedlem Jette Bergenholz Bautrup (S) vil fremsætte i Folketinget. Det pålægger regeringen at sikre, at de psykiatriske afdelinger underretter de kommunale myndigheder, når en psykisk syg person har børn.

»Det kan være for drastisk uden videre at involvere kommunen. Men der bør være et skema eller et ark i enhver patients journal, der fortæller, om vedkommende har børn,« siger Jeannette Cold.

Hvis det er tilfældet, bør der efter hendes mening finde en familiesamtale sted, arrangeret af de psykiatriske afdelinger, for at afdække, om barnet har behov for særlig støtte.

Ingen opbakning

»Vi hører alt for ofte, at den raske forælder er så fokuseret på den, der er syg, af børnene ingen opbakning får,« siger hun. Næste skridt er, om hjælpen så faktisk sættes ind. Det har Sinds pårørenderådgivning ikke så gode erfaringer med, oplyser Jeannette Cold.

Socialminister Henriette Kjær (K):

»Det skal være ren rutine, at man spørger, om der er børn i hjemmet, og det skal formidles videre. I dag er der ikke den kommunation mellem amt og kommune, der burde være, så det vil jeg sikre mig. Helst ad frivillighedens vej, men alternativt via lovgivning.«

Siden 1995 har pårørenderådgivningen i Århus haft et ungeprojekt for 18-30-årige, der har fået professionel grupperådgivning i 25 gange to timer i grupper på syv-otte unge. Over 150 unge har siden haft glæde af rådgivningen.

»De unge giver udtryk for, at de havde mest behov for støtte af en uvildig person, da de var i præpuberteten og puberteten,« siger Jeannette Cold.

I forsommeren 2002 indledte pårørenderådgivningen et børneprojekt for 10-18 årige.

Hensigten er, at børn af psykisk syge skal mødes 10 gange to timer efter skoletid med en af de unge pårørende fra Sind og en kommunal sagsbehandler.

Familien skal involveres fra begyndelsen, og når barnet har været gennem forløbet, skal der atter være familiesamtale, så alle ved, hvad der er talt om. Den sindslidende og familien skal føle sig trygge ved det tilbud, barnet har fået.

Det kniber bare gevaldigt med at få kommunen til at tage sin del af opgaven, beklager Jeannette Cold.

»Vores force er, at forældrene ikke er så bange for os, fordi vi er en privat organisation. Vi kan så at sige give børnene rollemodeller i form af de unge, som allerede har været gennem gruppesamtaler,« siger hun.

Tilbud til familien

Socialrådgiver Karen Glistrup arbejder i øjeblikket under lokalpsykiatrien i Århus Kommune med at udforme et tilbud om familierådgivning til de sindslidende, der ikke er i amtslig behandling, men klarer sig med konsultationer hos deres praktiserende læge. Hun har stået i spidsen for et forsøg 1998-2001 med familiesamtaler i den amtslige psykiatri i Silkeborg. Samtalerne er nu et tilbud til sindslidende over hele amtet.

35-40 sygeplejersker og socialrådgivere tilknyttet de psykiatriske behandlingssteder har været på specialkursus for at kunne medvirke ved samtalerne.

else.boelskifte@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen