Leder: Affaldsøer

I DE KOMMENDE år fjernes de mange affaldsøer, som siden midten af 1990'erne har været et uhumsk islæt i bymidten inden for ringgaderne.

Fra at være en feberredning, der skulle imødekomme Arbejdstilsynets nye regler for renovationsfolkenes arbejdsmiljø, blev det til en nærmest permanent ordning, som der nu heldigvis skal gøres definitivt op med.

Teoretisk var det måske en god, om end foreløbig løsning, men i praksis har disse affaldsstationer udviklet sig til rene gademøddinger godt hjulpet på vej af mennesker, der har blæst på det kollektive ansvar for at holde byen ren - og overholde de gældende regler for aflevering af affald.

Problemerne om adgangs- og pladsforhold i de mange midtbyejendomme er vidt forskellige, men oftest meget besværlige at finde en løsning på. Derfor er der præsenteret et dusin forskellige løsninger, som strækker sig lige fra at skabe et hulrum i ejendommen til elevatorsystemer i trappeskakter.

Der vil naturligvis gå nogle år, fra byrådet har truffet den endelige beslutning om at fjerne affaldsøerne, til den endeligt er ført ud i livet.

Og det bliver bekosteligt: Kommunen har beregnet, at merudgiften per forbruger vil blive 500-1.000 kr. for de billigste løsninger og 2000 kr. for de dyreste.

Det skal såmænd nok passe, når man kender kommunens beskedne evner på netop affaldsområdet.

Vi tænker naturligvis på skandalen om de spildte millioninvesteringer i affaldsbehandlingen.

2000 kr. ekstra om året for at få tømt sin skraldespand hver fjortende dag forekommer at være en eksorbitant høj pris for den enkelte forbruger.

De beregninger trænger derfor til en nøje gennemgang.

Sådan må det være i en kommune, der i forvejen har spildt millioner af kroner på uigennemtænkte affaldsprojekter.

I sidste ende har politikerne naturligvis ansvaret, men i for eksempel sagen om den nyttesløse millioninvestering i affaldssortering er det påfaldende, at administrationen, f.eks. affaldskontoret, ikke har fået sin rolle som praktisk rådgiver og udførende instans kulegravet.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen