Urealistisk at tro på ét sygehus i Århus

Det vil koste 3,7 mia. kr. at samle sygehusene i Århus i et stort kompleks i Skejby. Og det er svært at forestille sig, at fremtidens midtjyske region vil acceptere det, mener Christian Møller-Nielsen.

LÆGE JENS Winther Jensen argumenterer i JP Århus 23/6 for, at det tidligere Århus Kommunehospital nedlægges, og at alle Århus-sygehusene samles på et mastodontsygehus i Skejby. Baggrunden for Jens Winther Jensens indlæg er, at amtsborgmesteren har genopfrisket et 20 år gammelt forslag om, at alle tre somatiske sygehuse i Århus Kommune samles i Skejby.

Jens Winther Jensen beskriver det som en flot vision, men erkender dog, at »der er vel vanskeligheder med omkostninger.« Det sidste må siges at være en af de største underdrivelser i juni .

Amtsborgmesterens forslag kræver nemlig en anlægsinvestering på ca. 3,7 mia. kr. Det er et astronomisk stort beløb set i lyset af, at amtet i øjeblikket har afsat 16 mio. kr. årligt til opgaven.

Selv om amtsrådet med Venstres støtte formentlig vælger at lave en sygehusbyggefond til Århus-sygehusene med et årligt indskud på 50 mio. kr., kan enhver jo regne ud, at anlægsplanen kræver mindst 25 år.

Næppe bedre vilkår

De økonomiske vilkår bliver næppe bedre i sygehusregion Midtjylland, som om halvandet år skal erstatte Århus Amt. Blot det at reducere antallet af sygehuse fra tre til to i Århus koster omkring 2,9 mia. kr., og det bliver en kæmpemæssig økonomisk udfordring for den midtjyske region.

En lukning af Århus Sygehus, Nørrebrogade, over en 25-årig periode vil alt andet lige reducere politikeres og fagfolks lyst til fagligt nødvendige udbygninger af sygehuset.

Eksterne samarbejdspartnere som private investorer eller staten vil næppe investere i bygninger, som muligvis rives ned efter en kort årrække.

Alene præsentationen af forslaget om ét sygehus har allerede udskudt det planlagte store Neurohus på Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Sunde bygninger

I debatten beskrives bygningsmassen på Århus Sygehus, Nørrebrogade, ofte som faldefærdig. Det er ikke tilfældet. Amtet har formentlig investeret omkring 900 mio. kr. i sygehuset i løbet af ca. 10 år.

Det er meget vanskeligt at omdanne sygehusbyggeri til andre formål. Derfor er det primært grundens beliggenhed, der har interesse for eventuelle købere. En stor del af investeringerne på Århus Sygehus, Nørrebrogade, vil utvivlsomt gå tabt ved et salg.

En nedlæggelse af det daværende Århus Amtssygehus vil løse hovedparten af de uhensigtsmæssige patientforløb, vi oplever i Århus by i dag.

En samling af alle tre sygehuse vil naturligvis give fordele i logistikken, men først når udbygningen er fuldført.

Til gengæld vil en gradvis flytning af afdelinger fra Nørrebrogade til Skejby over en 25-årig periode give nogle komplicerede patientforløb i store dele af anlægsperioden.

Urealistisk forslag

Med den aktuelt tilgængelige viden om de overordnede økonomiske muligheder er forslaget om et mastodontsygehus i Skejby økonomisk urealistisk - medmindre man planlægger at gennemføre det over en uacceptabel lang byggeperiode.

Endvidere må det ventes at blive politisk umuligt at få det kommende regionsråds opbakning til en sygehusinvestering på 3,7 mia. kr. i Århus by.

Jeg vil derfor opfordre til, at amtsrådet samles om en økonomisk realistisk og fagligt fornuftig udbygningsplan, der satser på to sygehuse i Århus By.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen