Leder: Skiltning

AROS er kommet i modvind, fordi kunstmuseet i går ophængte et 150 kvm stort banner på væggen mod Vester Allé.

Ango Winther, socialdemokratisk medlem af teknisk udvalg, har virket aktivt for en stramning af den kommunale skiltepolitik. Hans krav er, at det midlertidige banner, som reklamerer for museets udstilling af popkunst, skal tages ned igen, og han bakkes op af rådmand Poul B. Skou.

For det første strider det mod den vedtagne skiltepolitik, og for det andet er der ikke givet dispensation, er begrundelsen.

Der er gode grunde til at se med sympati på et regelsæt, der regulerer skiltningen, fordi det både er et spørgsmål om æstetik i bybilledet og om trafiksikkerhed.

Den indsats har allerede ryddet ret grundigt op i den indre bys gader, og den vil vel med tiden også brede sig mere markant til indfaldsvejenes højtråbende reklameskiltning.

Det kan dog også blive for puritansk.

Der bør løbende være en afvejning af, hvad der virker skæmmende, og hvad der tilføjer bybilledet en ny dimension, f.eks. ved at være udført på en måde, der nærmer sig et kunstnerisk og berigende udtryk til glæde for byen og dens gæster.

I alle tilfælde at have en striks holdning til et regelsæt er for snæver en administration af reglerne.

Det nye kunstmuseum har tidligere været i modvind i bannersagen. Det skete, da man ønskede at opsætte nogle tredimensionelle designerbannere som reklame for museet. Svaret var et klart nej, som museet måtte bøje sig for.

Nu har man så forsøgt igen, og denne gang efter det oplyste uden at få en forhåndsgodkendelse hos teknisk udvalg.

Det må naturligvis have konsekvenser, men efterfølgende bør det overvejes, om ikke reglerne bør være mere smidige.

Hovedmålet med dem er jo, at man vil en række markskrigeriske, ofte meget grimme reklamebannere til livs.

Til den kategori hører kunstmuseets bannere ikke.

Endelig kunne man fremhæve, hvis talen er om æstetik i bybilledet, at banneret pynter på en i øvrigt meget bastant, 1.500 kvm stor væg, som i forvejen skilter med forskelligt farvede mursten.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen