Når bilen er nødvendig

DET ER MED stor overraskelse, at Dansk Handicap Forbund, Århus afdeling, læser Peter Rasmussens læserbrev 19/6. Vi står meget uforstående over for hans manglende erkendelse af problemet med bilfri midtby for nogle mennesker med handicap.

Vi står særligt uforstående over for den tone, Peter Rasmussen bruger i læserbrevet.

Baggrunden for Peter Rasmussens læserbrev er en artikel om bilfri midtby og de problemer, som bilfri midtby kan skabe for mennesker med handicap. I øjeblikket er Store Torv bilfri, men der er planer om, at en større del af midtbyen skal gøres bilfri. Det kan skabe problemer for mennesker med handicap, som er afhængige af at kunne parkere tæt på det sted, de skal til. Det er den problematik, som Mikkel Bundgaard omtaler i den artikel, som JP Århus har bragt, og det er den artikel, som Peter Rasmussen reagerer på.

En urimelighed

Jeg skal først gøre klart, at når Mikkel Bundgaard udtaler sig, så gør han det som tillidsmand i Dansk Handicap Forbund og ikke som privatperson. Peter Rasmussen kan derfor ikke bruge det eksempel, han gør.

Vi har medlemmer, der er gangbesværede, og som simpelt hen ikke kan gå 100 meter. Med en større del af midtbyen, som gøres bilfri, vil afstandene sandsynligvis også være længere end dem, Peter Rasmussen nævner. Vi har medlemmer, der skal bruge meget lang tid på at komme ud og ind ad bilen.

Når Mikkel Bundgaard udtaler sig, så gør han det på hele gruppens vegne og ikke blot på egne vegne. For nogle i gruppen drejer det sig ikke kun om 10 minutter fra eller til, men om at de enten slet ikke kan komme ud af bilen, eller at det vil kræve en hel dags kræfter at gå en kortere afstand.

Jeg tror, de fleste vil kunne se, at det vil være urimeligt.

Har intet valg

Vel er der mennesker med handicap, hvor det vil kunne lade sig gøre at gå eller køre i kørestol fra P-pladsen til apoteket. Jeg er sikker på, at det vil de også gøre, for mennesker med handicap er også interesseret i et godt bymiljø.

Det er for den anden gruppe, hvor det ikke kan lade sig gøre at parkere langt væk, vi håber på forståelse, og at der vil blive vist det hensyn, som nogle mennesker med handicap har brug for. Den gruppe har ikke et valg. Jeg vil derfor appellere til, at Peter Rasmussen og andre med ham prøver at forstå, at bilen er nødvendig for mennesker med handicap, og at det er nødvendigt, at de kan parkere lige uden for det sted, de skal til.

Peter Rasmussen betoner, at man må leve med de vilkår, man nu engang har fået. Den holdning er vi ikke enige i i Dansk Handicap Forbund. Vi mener, at det er en demokratisk pligt at skabe en by, hvor alle kan være aktive på egne præmisser.

Som sagt kan der være god fornuft i at skabe en bilfri midtby. Men der er nogle mennesker, som på grund af et handicap har brug for at kunne færdes i bil i midtbyen.

Vi håber, der bliver fundet en politisk løsning på problemet.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen