Politikere vil have tog til sygehusby i Skejby

Bygningen af landets største hospitalsby i Skejby og bydelens udvikling kan føre til en omlægning af Grenåbanens linjeføring.

Linjeføringen af Grenåbanen kan i løbet af de kommende 10 år flyttes væk fra Risskov og i stedet gå nord om byen forbi et nyt trafikknudepunkt i Skejby.

Det mener flere fremtrædende politikere i både amt og kommune, og formanden for Folketingets trafikudvalg Kaj Ikast (K) ser gerne en sådan plan undersøgt.

»Udbygningen i det nordlige Århus og amtets planer om at opføre et århusiansk storsygehus ved siden af Skejby Sygehus gør det nødvendigt at overveje en banebetjening til området. I den forbindelse vil det være naturligt at se på en omlægning af Grenåbanen, så den føres forbi Skejby til Århus H som et led i en århusiansk letbane,« siger amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S).

Lang tidshorisont

Han understreger, at der i givet fald er tale om en milliardinvestering, og at tidshorisonten for et sådant projekt rækker mindst 10 til 15 år frem i tiden.

Amtsborgmesteren fastslår dog samtidig, at overvejelserne ikke bør føre til, at man indstiller arbejdet med at skabe en niveaufri krydsning af Grenåvej.

Formanden for Folketingets trafikudvalg mener, at det er oplagt at undersøge muligheden.

»Grenåbanen er en barriere og ødelægger byens planer for udbygningen på Århus Havn. Det skal der findes en løsning på, og det er i sidste øjeblik. Det er let at se, at banen både æstetisk og praktisk ikke hører hjemme der, men der er et meget stort ønske fra befolkningen om, at den ikke bliver nedlagt,« siger Kaj Ikast, der også vil have undersøgt mulighederne for en letbane.

Teknisk rådmand Poul B. Skou (K) er skeptisk overfor planerne.

»En ændret linjeføring var ikke oprindeligt tanken, men det kan sagtens blive et perspektiv. I første runde er det vigtigt, at vi bevarer fokus på strækningen fra Århus H til Østbanetorvet. Det er der, banen skaber en barriereeffekt, og hvis det ikke kan lade sig gøre at indføre letbane her, så er det uinteressant at undersøge resten,« mener han.

Amtsrådsmedlem Hans Kargaard Thomsen og byrådsmedlem Hans Skou, der begge er valgt for Venstre, har bebudet et konkret forslag om, at der arbejdes videre med både en niveaufri banekrydsning ved Grenåvej og en letbane med en ændret linjeføring.

»Vi ser Grenåbanen som en letbane til Skejby og byudviklingsområdet i Lisbjerg. Herfra skal banen dreje til den rammer den nuværende Grenåbane ved Lystrup,« mener de to.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen