Iværksættersamfundet skal skabe job

Med de nuværende regler på socialområdet er det vanskeligt - for ikke at sige umuligt - for kontanthjælpsmodtagere at forsøge sig som iværksættere.

»DANMARK SKAL VÆRE et førende iværksættersamfund,« sagde Anders Fogh Rasmussen for nylig på Venstres landsmøde. Men der er en generel tendens i iværksætterdebatten til, at eksportvirksomheder og særligt innovative virksomheder stjæler opmærksomheden fra den gruppe af iværksættere, som knokler hårdt for bare at få økonomien til at hænge sammen i den lille tøjbutik, malerforretningen eller den etniske specialforretning. Vi kunne kalde dem de "menige" iværksættere, og det er i ligeså høj grad disse mennesker, der skaber en sund økonomi og et bæredygtigt samfund, og derfor er det vigtigt også at huske disse iværksættere i den førte politik.

Som kontanthjælpsmodtager skal der ofte tænkes kreativt for at komme ind på arbejdsmarkedet. En mulighed for mange kontanthjælpsmodtagere kunne være at forsøge sig som iværksættere, men dette er med de nuværende regler på socialområdet yderst risikabelt og ofte helt umuligt. Der ville ellers være en dobbelt gevinst ved, at flere kontanthjælpsmodtagere blev selvstændige, idet det både styrker iværksætteriet og mindsker ledigheden.

Stærk kultur

Nyvirk kan som rådgivningscenter for iværksættere i Århus Vest pege på en række initiativer, som dels vil styrke iværksætterindsatsen, og som tilmed kan gennemføres uden omkostninger - måske endda med besparelser for det offentlige. Det er ingen hemmelighed, at især mange nydanskere har svært ved at komme ud af offentlig forsørgelse, men da nydanskerne har en stærk iværksætterkultur, er det deres eneste chance at blive selvstændig, ikke mindst derfor skal mulighederne for de ledige med iværksætterdrømme forbedres.

Kort sagt går forslaget ud på, at der skal være lige muligheder for offentlig forsørgelse, uanset om den ledige ønsker at finde beskæftigelse som lønmodtager eller som selvstændig. Reglerne er i dag sådan, at der kun i særlige tilfælde gives kontanthjælp til iværksættere, og i visse tilfælde, hvor to ægtefæller er på kontanthjælp, kan de begge risikere at miste deres forsørgelsesgrundlag, hvis bare den ene starter egen virksomhed.

Ledige, som ønsker at komme i job som lønmodtagere, får tilbud om virksomhedspraktik for at få afklaret mål for fremtidig job. Der udbetales aktiveringsydelse eller kontanthjælp til ledige i virksomhedspraktik, således at de i denne periode stadig forsørges 100 pct. af det offentlige.

Virksomhedspraktik skal også være en mulighed for ledige, som ønsker at skabe sig et job ved at blive selvstændig erhvervsdrivende, således at man i en afklaringsperiode kan starte virksomheden og stadig modtage kontanthjælp, indtil der er en indtjening af en vis størrelse.

Efter denne periode har den ledige, som reglerne er i dag, mulighed for at arbejde som lønmodtager med løntilskud i en periode. Denne mulighed bør ligeledes gælde for ledige iværksættere, således at de kan få løntilskud til at arbejde i egen virksomhed.

Dette skal naturligvis ikke kunne misbruges som en måde til at undgå aktivering, derfor stilles der løbende krav til virksomhedens udvikling. De første seks måneder er det et krav, at der arbejdes minimum 15 timer om ugen i virksomheden. Disse timer modregnes i kontanthjælpen time for time. De næste seks måneder er kravet minimum 20 timers arbejde i egen virksomhed og de sidste seks måneder 30 timer, hvorefter den selvstændige må klare sig selv. Gennem hele forløbet stilles krav om løbende rådgivning og opfølgning.

Bierhverv

Denne mulighed for job i egen virksomhed bør gælde for alle ledige, men har man ikke mulighed for at arbejde 15 timer i virksomheden, skal man kunne drive selvstændig virksomhed som bierhverv, hvilket i dag kun er muligt for dagpengemodtagere og kun inden for nogle erhverv.

Sociallovgivningen bør således ændres, så iværksætteri aktivt anvendes som en alternativ vej ud af offentlig forsørgelse på lige fod med de veje, som anerkendes i dag. Det skal være accepteret, at kommunerne yder støtte til etablering af selvstændig virksomhed. Det er nødvendigt, at sagsbehandlerne bliver bedre rustet til at se mulighederne i iværksætteriet, og at der samarbejdes mere med eksterne rådgivere på området.

Reformer på tværs

Debatten om et enstrenget system på social- og arbejdsmarkedsområdet har været i gang længe, men det er helt afgørende for både iværksættersamfundet og for beskæftigelsen, at reformerne laves på tværs af en række ministerier på social-, integrations-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Det må være sådan, at et enstrenget system med lige muligheder også skaber lige muligheder for iværksættere.

Et iværksætter-Danmark skal i fremtiden omfatte alle og ikke gå hen over hovedet på den vigtige gruppe af ledige, som vi oplever udgør et kæmpe potentiale i form af personlige ressourcer, vilje og gode ideer.

Som iværksætterrådgivere i Vestbyen i Århus møder vi dagligt mennesker fra den såkaldte ghetto, som virkelig brænder for at blive selvstændige. Forhåbentlig bliver det lettere for dem i fremtiden.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen