En succeshistorie

I INTEGRATIONSRÅDETS (IR) årsberetning for 2004 kan vi med glæde læse, at IR med sin mangfoldighed er en af de vigtigste demokratiske søjler i integrationsarbejdet i Århus.

15 arbejdsomme folkevalgte mænd og kvinder har i to perioder (2000 og 2002) fungeret som talerør og en vigtig formidlende kanal til ellers store grupper, der til tider har svært ved at få deres budskaber igennem.

Ligesom mange andre råd og nævn kan IR komme med vejledende udtalelser og har høringsret i forbindelse med integrationsindsats i kommunen samt indsats, der forelægges byrådet.

Med et hurtigt blik på rådets beretninger kan det med sikkerhed siges, at rådet har gjort sin demokratiske indflydelse gældende.

Her kan nævnes, at IR har forholdt sig til indstillinger fra kommunens forskellige magistrater, projekter og tiltag rettet mod integrationen, problemstillinger rejst i medierne angående integration, afholdelse af arrangementer, møder med en række institutioner, der arbejder for at fremme integrationen i Århus samt rådgivning af virksomheder og institutioner, der vil gøre en indsats på området.

Kendsgerningen

Det er en kendsgerning, at IR i Århus er en af de mest effektive af sin slags på landsplan. Århus modellen er ved at være forbillede for et proaktiv integrationsarbejde andre steder i landet. Og et soleklart eksempel på, at demokratisk deltagelse fremmer integration i det danske samfund.

Succesen skyldes ikke blot de 15 etniske ildsjæles indsats og deres foreningsbagland, men også viljen til at gøre Århus til en førende by på integrationsområdet. Desuden har IR med sine 15 medlemmer med vidt forskellige etniske, kulturelle, religiøse og sociale baggrunde bevist, at de sagtens kan arbejde sammen inden for de eksisterende demokratiske rammer.

Vi skal nok klare det i fællesskab.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen