Dårlig trivsel og stress bekymrer HK

I HK KOMMUNAL ÅRHUS er vi bekymrede. Det er vi fordi, vi kan konstatere, at flere og flere af vore medlemmer på Århus Kommunes arbejdsmarkedscentre mistrives, er stressede og nogle endda sygemeldte.

Gennem de seneste år er der kommet flere og flere administrative arbejdsopgaver, der kræves løst af de kommunalt ansatte assistenter og socialformidlere, uden at man politisk har truffet beslutning om tilførsel af ressourcer til disse opgaver.

Medarbejdere siger fra

Der skal anvendes et ikke uvæsentligt antal dage med indtastningsarbejde som følge af ny lovgivning. Blandt andet har Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen krævet, at alle sager skal gennemgås og registreres i et nyt system - "Dialogguiden".
Formålet er slet og ret kontrol for at se, om kommunen opfylder lovens krav om periodevis indkaldelse af klienter til samtale.

Dem vi er der for, klienterne, bliver nedprioriteret og risikerer at møde en lukket dør, hvis de er så uheldige at ville besøge deres arbejdsmarkedscenter om onsdagen, hvor nogle arbejdsmarkedscentre har valgt at holde lukket for at klare bureaukratiet.

Medarbejderne har sagt fra og cheferne har forstået budskabet. De er dog handlingslammede på grund af stramme budgetter og manglende råderum.

Det kan da godt være, at noget af det bureaukrati og kontrol, medarbejderne er tvunget til at udføre lige i øjeblikket, på et tidspunkt giver resultat i form af arbejdslettelser. Men der hvor jeg kommer fra, har jeg lært, at man ikke kan få et afkast uden samtidig at investere.

Tidnød og frustrationer

God forvaltningsetik, systematisk sagsbehandling og individuelle skøn er pænt parkeret. Der er ikke tid. Til stor frustration for klienterne. Også medarbejdere, der jo er uddannet til at give en god og professionel sagsbehandling, er dybt frustrerede. Det bliver man, når fagligheden må tilsidesættes på grund af bureaukrati og kontrol.

Og nåh ja, så er der lige oven i det hele en kommunalreform og magistratsreform, der skal implementeres i organisationen. Ikke mindst kommunalreformen får afgørende indvirkning på hele det område, arbejdsmarkedscentrene beskæftiger sig med. Hvad har politikerne i Århus Byråd tænkt sig her? Forventer politikerne i Århus Byråd, at denne implementering bare laves oven i alt det andet?

Fravær - hvorfor mon?

Århus Byråd er meget optaget af at tale om for højt et sygefravær. Ja, hvorfor mon det er så højt?

Vi må fra HK Kommunals side råbe: Nu mådet være nok!

Det er på tide at politikerne i Århus Byråd trækker i arbejdstøjet og finder de nødvendige ressourcer - nu!

null

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen