Dobbelt straf til børnene

Trusler om fradrag i børnepengene, når børnene ikke opfører sig ordentlig, duer ikke. Derfor er der på forhånd dømt fiasko for regeringens og Socialdemokratiets integrationsoplæg.

DET VAR med glæde, at Det Radikale Venstre modtog integrationsoplægget "En ny chance for alle". Vi troede, at regeringen ville tage skeen i den anden hånd og begynde en integrationsproces baseret på handling og på tillid til de mennesker, det drejer sig om.

Tvangsintegration er ingen integration, som udviklingen de seneste år også har understreget.

Vi tog fejl. Det herskende flertal har med støtte fra Socialdemokratiet valgt ikke at skifte strategi. Udgangspunktet er stadig mistillid til unge, til forældre og til skoler, til lærere og socialarbejdere.

I et udslag af hidtil uset manglende kreativitet på regeringskontorerne indføres nu et bødesystem for forældre.

Børnechecken bliver for det andet brugt som sanktion over for forældre som ikke sørger for, at deres børn i 15-17 års alderen tager en uddannelse eller et job med uddannelsesperspektiv.

Konsekvensen af det bliver en masse umotiverede unge bagest i klasserne, som vi kender det fra nogle produktionsskoler i dag.

Ikke fordi de har fundet en uddannelse, de har mod på, men fordi deres forældre vil have børnechecken til husholdningsbudgettet.

I øvrigt mister man børnechecken, hvis ens skoletrætte barn tager et job som flaskedreng i Kvickly for i det mindste at lave noget.

Øget kontrol

Forældre, hvis børn pjækker voldsomt eller er decideret kriminelle, gives for det andet såkaldte forældrepålæg om f.eks. at sikre børnenes skolegang, eller - og hold nu fast - at de er hjemme på bestemte tidspunkter. Ellers mister de børnechecken. Man ser for sig, at socialrådgiverne tager på aftenbesøg hos forældrene og løfter dynerne på børneværelset for at se, om der er grundlag for en bøde.

Den underliggende forståelse hos regeringspartierne og Socialdemokratiet er, at forældrene er ligeglade med, om deres børn er kriminelle, bare de får børnechecken. At de er ligeglade med deres børns skolegang og uddannelse, bare de får børnechecken.

Jeg synes ikke, at børnene skal straffes dobbelt. Først ved at have svigtende forældre og dernæst ved at forældrenes økonomi forringes, så de ikke får nyt tøj, lejrskoleophold osv.

Hjælpen burde i stedet - som i Gellerup - bestå i, at politiet i samarbejde med de sociale myndigheder og forældrene hjælper de unge og bliver deres samtalepartnere i stedet for at være anonyme uniformer.

Effektiv metode

I Århus er den personvendte kriminalitet, som tyverier, vold og indbrud faldet 31 pct. i Gellerup-området i første halvdel af 2005 sammenlignet med samme periode sidste år.

Hjælpen kan også bestå i, at barnet får tilknyttet en mentor - en voksen - som tager over, hvor forældrene ikke slår til.

Nøglen ligger i en prompte, koordineret og konsekvent indsats fra politi, sociale myndigheder og forældre i fællesskab. Resultaterne fra Århus viser netop, at det er handling, der er brug for - ikke en bøde.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen