Let start med nærbane

Det er vigtigt at have en sammenhængende trafikplan for Østjylland. MED RÅDMAND POUL B. Skou og borgmester Louise Gades fremsynede boligplan for Århus-området og den deraf følgende fremrykning af planen for en ny letbane nord om Århus bliver det vigtigt at tænke på udviklingen i hele den østjyske region.

Set fra Favrskov Kommune er det vigtigt, at vi kan holde dampen oppe på vækstlokomotivet Århus, og at vi får de tanker, der ligger i oplægget "Visioner om letbaner i Århusområdet", med i processen. Der lægges i oplægget op til, at der skal være letbanebetjening af de nuværende stationer Hinnerup og Hadsten, men også at der bliver station i Søften.

Når man ser på den hast, bosætningen sker med i Århus, og i høj grad også i Favrskov Kommune, er det vigtigt at have en sammenhængende trafikplan for den østjyske region. Vi kan i Favrskov Kommune se, at udover de traditionelle områder, der ligger tæt på Århus, er der en stigende interesse for at bosætte sig i en større afstand fra Århus. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi revurderer, om letbane-tankerne skal stoppe i Hadsten. I Favrskov Kommune løber jernbanen gennem en lang række af de nye bosætningsområder omkring Århus. Jeg ser derfor også gerne, at vi får åbnet stationen i Laurbjerg og tænker på en løsning helt til Ulstrup og Bjerringbro.

Jeg tror, at fremtidens borgere kommer til at bo og arbejde i en væsentligt større radius fra Århus, end vi kan forestille os i dag. Derfor skal vi se på samspillet mellem kollektiv trafik og privat trafik. Her er det vigtigt at se på arbejdsdelingen mellem bustrafikken, togtrafikken og privatbilismen.

Vejen "sander til"

Vi har brug for en bedre kollektiv trafik, som kan aflaste den private trafik, da vejene i Århus-området ellers vil "sande til" i myldretiden. Det er faktisk allerede ved at ske.

De private bilister, som ikke kan undvære deres bil om dagen, har en stor fordel i, at myldretidstrafikken aflastes.

Derfor synes jeg, at vi straks bør tage fat på opgaven med at skabe nærbane og siden hen letbanesystemet nord for Århus.

Her er jernbanelinjerne ud og ind af Århus en oplagt mulighed for at styrke den kollektive trafik. Her vil mit bud være, at første skridt mod en letbane nord for Århus kunne starte med etableringen af nærbanedrift på strækning Ulstrup, Langå, Hadsten, Hinnerup og Århus.

Hvis der på denne strækning bliver indført f.eks. 15 min. drift i myldretiden og 30 min. drift resten af dagen, og hvis man samtidig åbner stationer ved Laurbjerg, Søften, Mundelstrup og Brabrand, så ville der for mange være et godt alternativ til privatbilen. Næste skridt, som er beskrevet i "Visioner om letbaner i Århusområdet", vil være etableringen af en ny bane fra Skødstrup via Skejby til Mundelstrup.

Sammenhængende

Denne løsning med en kombineret let- og nærbane mod nord og en forbindelse mellem banerne i øst og i nord vil skabe et sammenhængende nærbanesystem omkring Århus, der kan sikre den fortsatte udvikling i den østjyske landsdel.

Derfor er det en fælles opgave for Århus Kommune, Favrskov Kommune, den nye midtjyske region og i særdeleshed regeringen at arbejde sammen om disse løsninger.

Første skridt bør være at blive enige om en fælles vision for trafikken i Østjylland, hvor vi tager afsæt i hele Østjylland som ét trafikområde. Næste skridt bliver det eller de fælles trafikselskaber, der skal dannes i den midtjyske region.

Med dette vil der ikke bare være skabt et godt afsæt for Poul B. Schou og Louise Gades boligplan for det nordlige Århus, der vil være skabt vækstmuligheder i hele den østjyske region.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen