Beskæftigelse og integration

»MEDBORGERSKAB SKAL styrke sammenhængskraften i Århus og fjerne barrierer for lige muligheder også for de etniske minoriteter.

Beskæftigelsen vurderes som den væsentligste forudsætning for integration.«

Det er (ifølge JP 5/12) den nye doktrin, som byrådet nu efter intenst udvalgsarbejde er kommet frem til.

Det er der jo ikke forfærdelig meget nyt i. Disse toner har vi hørt før, og de har aldrig givet større resultater.

Byrådet sætter, som så mange gange tidligere, fejlagtigt lighed mellem beskæftigelse og integration.

En styregruppe har oven i købet været i England for at studere. Dér har de sikkert erfaret, at selv om en del engelske muslimer er i beskæftigelse, så er de ikke integreret i det engelske samfund, og bliver det aldrig, simpelthen fordi de ikke ønsker det.

Nu skal vi så her i Århus igen i gang med at lave en hel række dyre såkaldte integrationsfremmende foranstaltninger, som Århus-borgerne skal betale.

Byrådet burde indse én gang for alle, at mange muslimer ikke kan og ikke vil integreres.

Man skulle hellere tage fat på at nedtone serviceringen af de ca. 20.000 muslimer i Århus.

Den nye borgmester kunne passende begynde sin karriere med at gøre det mindre attraktivt for de mange ikke- integrerbare indvandrere at slå sig ned her i byen.

Han kunne måske begynde processen med at lukke Bazar Vest?!

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen