Flere unge i hashmisbrug

Behandlingssteder i Århus oplever et stigende antal henvendelser fra unge med hashmisbrug. De unge undervurderer farligheden af hash, mener overlæge på Psykiatrisk Hospital.

Et stigende antal unge må erkende, at de ikke kan kontrollere deres hashforbrug. De søger derfor hjælp på behandlingsstederne i Århus.

Marianne Damsgaard, afdelingsleder på Center for Misbrugsbehandling i Valdemarsgade, vurderer, at unge i alderen 18-25 år udgør en stadig større del af hashmisbrugerne.

»Når de kommer her, har de virkeligt brug for hjælp til at komme ud af et stort forbrug. De er bange for, hvad det kan medføre, hvis de fortsætter, og flere har også oplevet at have psykoser,« siger Marianne Damsgaard.

Omkring 50 personer var i gennemsnit i løbet af 2005 konstant i gang med en individuel behandling eller et gruppeforløb på Center for Misbrugsbehandling for at få styr på et hashmisbrug.

Misbrugere under 18 år fik for halvandet år siden deres eget behandlingssted, Århus Kommunes Ungdomscenter.

40 unge er i behandling

Der har været et støt stigende antal henvendelser, og aktuelt er 40 unge i behandling, altovervejende for hashmisbrug.

»De unge har ondt i ungdomslivet, og det udmønter sig i et alt for stort forbrug af hash. Det betyder igen, at de ikke kan koncentrere sig i skolen og får endnu større problemer med at fungere socialt,« fortæller Jørn Østergård, leder af behandlingsstedet.

Unge: OK at ryge hash

I en rundspørge foretaget af JP Århus på byens ungdomsuddannelser skelner de unge knivskarpt mellem hash og øvrige stoffer.

Godt halvdelen af de 470, der svarede, erklærede sig enige i udsagnet, at det er i orden at ryge hash i forskellige sammenhænge. Derimod mente kun hver tiende, at det er i orden at tage andre former for stoffer.

Det ser Henning Laugesen, overlæge i team for misbrugspsykiatri, Psykiatrisk Hospital, som udtryk for, at de unge undervurderer hash'ens farlighed.

Indlæringsevne forringes

»De tror, at hash bare giver lidt sjov i fire-seks timer, og så er det overstået. Men virkeligheden er, at hvis man bare én gang ryger hash, reduceres evnen til indlæring markant i op til uger og måneder. Jeg plejer at sige, at jeg ikke er klog nok til at ryge hash,« siger Henning Laugesen, der møder unge med hashmisbrug og hashpsykoser både i sit arbejde på Psykiatrisk Hospital og i sine to timer hver anden uge som psykiater på Center for Misbrugsbehandling.

Hash farligere end alkohol

»Hash er langt farligere end for eksempel alkohol på den måde, at det reducerer evnen til at huske og lære nyt. Desuden bliver hjernen så sløvet, at de unge mister evnen til at blive begejstrede og lysten til at nyde livet,« siger Henning Laugesen.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen