Århus Kommunme skal redegøre for udsatte lejere

Århus er blandt de seks kommuner i landet, hvor flest lejere bliver sat ud af deres bolig af fogeden.

I 122 tilfælde blev århusianere i 2004 smidt ud af deres lejlighed ved fogedens hjælp. Det var en tredobling i løbet af tre år. Dermed ligger Århus på en delt 6. plads i landets politikredse, og nu har socialminister Eva Kjer Hansen (V) bedt kommunen om en redegørelse for, hvad man siden har gjort for at hjælpe disse mennesker.

»Har man i Århus Kommune nogen erfaringer med, hvor de lejere, som på grund af manglende lejebetaling udsættes af deres lejebolig, flytter hen? Flytter de sammen med venner eller familie, anvises de en anden lejebolig af kommunen, eller en husvildebolig,« spørger ministeren.

Kommunen bliver bl.a. også spurgt om, hvordan udsættelsessagerne antalsmæssigt fordeler sig mellem lejere i henholdsvis private og almene boliger.

På landsplan blev i alt 3.985 lejere sat ud ved fogedens mellemkomst i 2004, viser den seneste statistik udarbejdet af Domstolsstyrelsen.

»Det er noget nyt, at Domstolsstyrelsen er begyndt at føre de her statistikker, så vi kender desværre ikke billedet fra før 2002. Nu vil vi gerne høre kommunerne, hvad deres erfaringer er,« siger Eva Kjer Hansen. Det er nyt for hende, at der blandt de udsatte er stadigt flere børnefamilier.

»Vi har ikke i ministeriet haft kendskab til de her tal, eller at der var en stigning, før vi blev præsenteret for det her i efteråret via pressen. Det er heller ikke noget, som kommunerne har meldt ind til os, og jeg er da overrasket over pludselig at blive præsenteret for det,« siger Eva Kjer Hansen, der henviser til, at kommunerne selv har flere redskaber, som kan tages i brug, når f.eks. børnefamilier er tæt på at blive sat ud af deres boliger.

Socialministeren regner med i løbet af kort tid at have de ti kommuners svar på spørgsmålene.

De 10 kommuner, som skal svare på Socialministeriets spørgsmål er foruden Århus Odense, Aalborg, Slagelse, Roskilde, Randers, Høje-Taastrup, Kolding, Køge og København.

lone.dybdal@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen