Mellem fortid og fremtid

I 2006 findes der både et amtsråd og et regionsråd. Mens amtsrådet afvikler, forbereder regionsrådet det at skulle modtage opgaver og medarbejdere næste nytår.

MED ÅRSSKIFTET tager vi hul på et ganske forunderligt år i Århus Amt. På den ene side vil 2006 være et år, da alt er som før: Sygehusene behandler patienterne, rutebilerne transporterer passagerne, de sociale institutioner tager sig af handicappede, og nye tiltag vurderes for, hvordan de belaster miljøet.

På den anden side er hele amtets virke på vej over til nye myndigheder. 2006 er det sidste år, Århus Amt eksisterer. I 2006 findes der både et amtsråd og et regionsråd. Mens amtsrådet afvikler, forbereder regionsrådet det at skulle modtage opgaver og medarbejdere næste nytår.

Og 1. januar 2007 overdrages alle amtets opgaver og medarbejdere til region, kommuner, stat og et nydannet trafikselskab.

Kort før jul spillede Århus Amt ud med et udkast til bodeling mellem disse fire myndigheder. Aftaleudkastet overfører ca. 17.300 medarbejdere til regionen, ca. 2.100 til kommunerne, ca. 2.000 til staten og ca. 25 til trafikselskabet. Og det fordeler amtets nettoformue på 5 milliarder kr. mellem parterne. Nu skal det forhandles mellem de fire parter, så der inden 1. april ligger en aftale, som alle kan acceptere.

Det har været magtpåliggende for Århus Amtsråd at fortsætte udviklingen og tage nye initiativer - også under en kommunalreform. Vi har ikke ønsket at gå i stå. Derfor er det også med tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vi afleverer en veldrevet offentlig virksomhed til de nye driftsherrer.

Inden for sundhedsvæsenet viser en netop offentliggjort måling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Århus Amt er det tredje mest produktive amt i landet - efter Vejle og Roskilde amter - og det mest produktive af de amter, som har et universitetshospital. Samme måling viser, at Region Midtjylland er den mest produktive af de kommende fem regioner. Det giver et godt udgangspunkt for fremtiden.

Visioner og planer

Århus Amtsråd bidrager også til den nye verden med visioner og planer for en sygehusby ved Skejby. Visionen har bred opbakning i regionsrådet og bliver et vigtigt tema for mit fremtidige arbejde i regionsrådet.

På uddannelsesområdet er Århus Amt i fuld gang med at bygge et nyt gymnasium i Egå ved Århus. Endnu får de unge mennesker undervisning i barakker, men 1. januar 2007 kan vi overdrage et splinternyt gymnasium til staten.

Også motorvejen mellem Søften og Skødstrup er godt på vej - og på den kollektive trafik overdrager vi en veldrevet organisation til det nye trafikselskab.

Her og nu venter en vigtig beslutning: Kommunerne skal inden 15. februar 2006 beslutte, hvilke institutioner de ønsker at drive.

Lovgivningen lægger op til, at regionen driver en lang række tilbud:

  • Sikrede afdelinger for unge kriminelle
  • Dag- og døgntilbud til børn og unge samt voksne med fysisk eller psykisk handicap
  • Sociale tilbud til sindslidende med omfattende behov
  • Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere
  • Sociale behandlingstilbud til stofmisbrugscentre
  • Forsorgshjem
  • Kvindekrisecentre
  • Tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
  • Specialrådgivning
Men kommunerne kan også selv vælge at oprette og drive tilbud på det sociale område. Eller de kan overtage amtslige sociale tilbud. Her skal den enkelte kommunalbestyrelse inden 15. februar 2006 beslutte, om den ønsker at overtage nogle af de amtslige tilbud, der ligger i kommunen.

Kommunerne er blevet større, og derfor er det naturligt, at de overtager en række sociale institutioner i forbindelse med reformen. Men jeg vil gerne opfordre alle kommunalpolitikere til at tænke i socialpolitik og ikke i volumen. Det er nu 25 år siden, at Statens Åndssvageforsorg blev nedlagt og dens opgaver givet til amterne. Store anstalter til masseopbevaring er blevet afløst af mindre bo- og dagtilbud, hvor forskellige grupper får den specielle behandling og pleje, de har brug for.

Vigtig beslutning

Der skal være en vis befolkningsstørrelse, før kommunerne kan få økonomi i at drive døgninstitutioner og specialinstitutioner. Jeg frygter, at man på sigt vil opleve, at kommunerne i stigende grad selv opretter tilbud, der af økonomiske grunde bliver større institutioner med langt mindre specielle tilbud, end vi ser i dag.

For der er af gode grunde færre borgere med samme type lidelse i en kommune end i et amt. Og en teenager med medfødt hjerneskade har nu engang ikke gavn af at være på en institution, hvor de øvrige beboere er ældre borgere med Downs syndrom.

Vi må ikke sætte de sidste 25 års fremskridt over styr. Derfor er det en meget vigtig socialpolitisk beslutning, kommunerne skal træffe i det nye år.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen