Bugten slipper for spildevand

Fra sommeren 2007 skulle vandet i Århusbugten blive en del renere, når et nyt rensningsanlæg ved Trøjborg tages i brug. Byggeriet er indledt.

Ingen lugtgener og renere vand i Århusbugten.

Det er gevinsten, når et nyt spildevandsbassin ved Trøjborg tages i brug i sommeren 2007.

Bassinet, der kan rumme 16.000 kubikmeter, afløser to mindre, åbne anlæg på i alt 720 kubikmeter.

I øjeblikket placeres de spunsvægge, som skal holde på vandet i bassinet, som måler 30 x 60 meter og bliver 10 meter dybt.

I stedet for som normalt at hamre de op til 14 meter lange jernplader ned bruges en hydraulisk pressemaskine, som hverken støjer eller giver rystelser.

Entreprenørfirmaet Aarsleff ejer den eneste af typen i Danmark, og nedpresningen sker med et tryk på 100 tons, suppleret med vandspuling.

Under jorden

Når bassinet er gravet ud, støbes der en bundplade samt vægge direkte på spunspladerne. Til at understøtte dækket monteres der cementsøjler med overliggere. Tilbage er kun at placeres et lag muldjord og så græs - så er det store bassin bogstavelig talt forsvundet fra jordens overflade.

Inden man kommer så langt skal der anlægges 600 meter ny hovedledning fra Skovvangsvej langs Dronning Margrethes Vej og fra Trøjborgvej under Dronning Margrethes Vej.

De store betonrør, der har en indvendig diameter på 180 cm., placeres af en boremaskine, der både kan udgrave tunnelen og indsætte betonrørerene, for at undgå større vej- og opgravningsarbejder, og dette arbejde indledes inden for kort tid.

Urenset spildevand

Projektleder Vibeke Wulf Bundesen gør dog opmærksom på, at der i forbindelse med ledningsarbejdet dog i perioder vil blive forskellige trafikomlægninger i anlægsperioden.

Bassinet er placeret i det sydlige område af Riis Skov, hvor de to gamle bassiner lå. Disse to bassiner, som oprindelig var del af det nedlagte Trøjborg Rensningsanlæg, har hidtil fungeret som forsinkelsesbassiner, men på grund af den beskedne kapacitet var overløbet i brug omkring 100 gange om året.

Overløbet af regnvand blandet med spildevand løb urenset ud i bugten, men med det nye bassin venter man kun overløb to-tre gange om året, f.eks. ved ekstremt store mængder nedbør.

Bassinets funktion er at fungere som reservoir, indtil der er ledig kapacitet i spildevandsledningen til Marselisborg Renseanlæg

Der er anlagt en midlertidig vej til byggepladsen. Den nedlægges, når arbejdet er afsluttet, og desuden retableres den del af skoven, som er berørt af anlægsarbejdet.

joergen.hansen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen