Sikkerhedsnet under Musical Syd

Århus Festuge og Musikhuset Aarhus bakker op om byens økonomisk trængte musicalforening, Musical Syd. Det baner vejen for en ny musicalopsætning med premiere under dette års festuge.

To af byens største kulturmastodonter, Århus Festuge og Musikhuset Aarhus, har i fællesskab spændt et sikkerhedsnet ud under den kriseramte forening Musical Syd.

Foreningen, der kom ud med et underskud på 85.000 kr. efter sidste års opsætning af "Romeo og Julie" i Musikhuset Aarhus, modtog for nylig det tredje afslag på et årligt basistilskud fra Århus Kommunens kunstråd. Hertil kommer et afslag om støtte fra Århus Amts musikudvalg.

Men den nye samarbejdsaftale med Århus Festuge og Musikhuset Aarhus har givet foreningen fornyet håb og mod på fremtiden.

»Det er to betydningsfulde kulturinstitutioner, der nu går ind og bakker op om Musical Syd og giver os mulighed for at spille i Århus Festuge. Det er vi selvfølgelig utroligt glade for. Det er en klar udmelding om, at de tror på Musical Syd, og at de finder det vigtigt at støtte teater for unge,« siger foreningens bestyrelsesformand, Nina Schriver.

Afgørende betydning

Hun vil ikke oplyse, hvor stort det økonomiske rygstød er, men alene dét, at Musical Syd officielt støttes af to så markante kulturinstitutioner, har en afgørende betydning i det videre arbejde for at skabe opmærksomhed om foreningen og sikre et solidt økonomisk fundament.

Nina Schriver nævner i den forbindelse to nye sponsorer, Toyota Fonden og Simon Spies Fonden, der for første gang har givet tilsagn om støtte til foreningen.

Musikhusdirektør Hans N. Hansen understreger, at Musikhuset Aarhus igennem flere år har haft et samarbejde med Musical Syd og ydet mindre bidrag. Sammen med Århus Festuge går man nu ind og hjælper foreningen lidt mere på vej.

»Der er ingen tvivl om, at vores opbakning opfattes som et kvalitetsstempel. Og kvalitet er netop grunden til, at vi gerne vil støtte dem. De laver et godt produkt, som har en høj kvalitet. Samtidig er der tale om amatører, altså første led i fremtidens fødekæde, og dem vil vi gerne bakke op,« siger Hans N. Hansen.

Entusiasme

Chefen for Århus Festuge, Martin Lumbye, tilføjer, er han er faldet for den enorme entusiasme og dynamik, der præger Musical Syd.

»De udfører et utroligt stort pædagogisk arbejde, og samtidig er der kunstnerisk kvalitet i det, de præsterer. Hertil kommer den opbakning, som foreningen nyder i miljøet,« siger Martin Lumbye.

Samarbejdet med Musikhuset Aarhus omkring Musical Syd er helt ekstraordinært, men skal samtidig ses som et varsel om, at Århus Festuge i højere grad vil "købe ind" lokalt i de kommende år.

»Vi har hele tiden sagt, at når Århus Festuges økonomi var genoprettet, så ville vi gerne være med til at udvikle det lokale kulturliv. Det gælder både institutionerne som sådan og de frie grupper, herunder vækstlaget,« siger Martin Lumbye, der glæder sig over, at festugen allerede i år får mulighed for at yde støtte til et initiativ som Musical Syd, der tager hånd om byens unge teater- og musiktalenter.

Musical Syd har eksisteret i 10 år og har tidligere modtaget tilskud fra de offentlige puljer. Et år sikrede foreningen sig 125.000 kr. i projektstøtte fra den kommunale vækstlagspulje, men den er nu nedlagt. Sidste år blev det til 10.000 kr. fra den kommunale Initiativpulje, men ellers bliver foreningens ansøgninger hos kommune og amt mødt af afslag på afslag.

Erosion af kulturmidler

Noget tyder på, at foreningen er havnet ude på et sidespor, fordi erosionen af de frie statslige kulturmidler har øget presset på de frie kommunale puljemidler, som i højere og højere grad er bundet til at understøtte de professionelle kunstnere.

»Der er ærgerligt, at Musical Syd ikke kan få anden opbakning fra kommune og amt end positive ord. Vi ved godt, at der er mange ansøgere til få midler, men vi vil fortsat kæmpe for at komme i betragtning til regionens kulturmidler. For vi synes virkelig, at det er værd at støtte et initiativ, der er koncentreret omkring unge, der bruger en stor del af deres fritid på at skabe teater på et rimeligt høj niveau under en kunstnerisk professionel ledelse,« siger Nina Schriver.

Hun medgiver, at det ikke er befordrende for gejsten at komme ud med det ene underskud efter det andet. Omvendt er hun og den øvrige bestyrelse ikke parate til at give op.

»Det kan ikke være rigtigt, at vi bliver nødt til at opgive noget, der har haft så stor succes og så høje belægningsprocenter. Sidste år var belægningsprocenten helt oppe på 91 på ni forestillinger, så det er ikke fordi interessen ikke er til stede,« understreger Nina Schriver, der løbende forsøger at komme i dialog med de politiske beslutningstagere og Fritids- og Kulturforvaltningen.

Søger private fonde

Sideløbende arbejdes der ihærdigt på at opnå støtte via private fonde. Ud over de nye bidragsydere har Musical Syd fået lovning på fortsat støtte fra Spar Nord Fonden, Sparekassen Kronjylland, Hummel, Århus Ungdomsskole og Århus Skolevæsen.

»Der er tale om et komplekst netværk af tilskudsgivere, som vi sætter kolossal stor pris på. Men det kræver også en stor indsats og en masse frivillig arbejdskraft at få de mange bække små til at løbe i den samme å, og derfor håber vi på, at Musical Syd på sigt opnår en fast årlig grundkapital som afsæt,« siger Nina Schriver.

lisette.greve@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen