Leder: Boldbaner i spil

DET NYE byråd kom på sit første møde på flere punkter godt fra start. Der blev afsat 13 mio. kr. til over en femårig periode at etablere fire nye udflugtslegepladser og fem almindelige legepladser, ligesom pengene skal række til renovering af 17 eksisterende legepladser.

Disse gode nyheder for de 0-6-årige blev suppleret af lige så gode nyheder for de lidt ældre, idet byrådet vedtog et Venstre-forslag om at fremrykke anlæggelsen af nye boldbaner i Lystrup og Hjortshøj. Der blev afsat 13,5 mio. kr. til formålet.

Ydermere vedtog byrådet at afsætte godt én mio. kr. til omlægning af boldbanen ved Møllevangskolen i forbindelse med kommunens frasalg af jord til Handelshøjskolen.

De manglende boldbaner i kommunen var et emne både op til og under valgkampen, og det er positivt, at det nye byråd straks følger op på de mange gode hensigter og så at sige sender nye boldbaner i spil.

I første omgang bliver det Hjortshøj og Lystrup, der får glæde af nye boldbaner. Det er der intet at indvende imod, men der er også behov andre steder i kommunen, som også må tilgodeses jo før desto bedre.

En tiltagende passiv livsstil er et af samfundets største problemer, idet eksempelvis overvægt og livsstilsbetingede sygdomme som sukkersyge og hjerte/kar-sygdomme foruden alvorlig forringelse af livskvaliteten hos det enkelte menneske også indebærer høje omkostninger for samfundet i form af tabte arbejdstimer og udgifter til helbredelse.

Derfor er det væsentligt at gøre bevægelse og idræt til en endnu vigtigere del af børns og unges hverdag. Det er i de tidlige år, de gode vaner skabes, og selv om der ikke bør ødes én offentlig krone bort, vil investering i idrætsfaciliteter på sigt vise sig som en god form for forebyggelse.

Samtidig med, at det nye byråd fortjener anerkendelse for hurtigt at sætte handling bag ordene, skal det imidlertid også holdes fast på, at der sideløbende afsættes penge til den fortløbende drift og vedligeholdelse af kommunens idrætsfaciliteter.

Manglende vedligeholdelse medfører som oftest større udgifter i den sidste ende. I samme åndedrag er det vigtigt, at idrætsfaciliteterne på kommunens skoler renoveres og udbygges efter behov. Alt sammen til gavn for sundheden og livskvaliteten for folk i alle aldre.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen