Ingeniørhøjskolen slap for fusion

Ingeniørhøjskolen i Århus slipper for at blive lagt sammen med bl.a. pædagog- og sygeplejeuddannelser.

En ny politisk aftale sikrer foreløbig skolen syv års selvstændighed, inden fremtiden for ingeniøruddannelserne skal til ny vurdering. Rektor er lykkelig for udgangen.

Rektor Ove Poulsen hilser med stor tilfredshed en ny politiske aftale på Christiansborg, om at ingeniørhøjskolerne i Århus og København slipper for at blive lagt sammen med pædagog-, og sygeplejeruddannelser, velkommen.

Skolen har i lang tid sammen med kollegerne i hovedstaden kæmpet mod planerne om, at de to selvstændige diplomingeniøruddannelser skulle fusioneres med pædagog- og sygeplejeuddannelserne under de kommende professionshøjskoler.

»Vi er glade for, at politikerne har lyttet til den massive kritik af planerne, som både skolerne, organisationer og erhvervslivet har fremført. Det her giver os en lang bedre mulighed for at forbedre uddannelserne, og vi har mange planer klar for, hvordan vi på skolen i Århus kan klare de fremtidige udfordringer alene. Men når det er sagt, så er det stadig fornuftigt at arbejde videre med planen om at samle skolerne til en national uddannelse på længere sigt,« forklarer rektor Ove Poulsen fra Ingeniørhøjskolen i Århus.

Syv års selvstændighed

Det er et forlig mellem Venstre, konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de radikale på Christiansborg, som lover ingeniørhøjskolerne syv års selvstændighed.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) havde truet med at lægge skolerne sammen med en række andre uddannelser i de såkaldte professionshøjskoler på trods af store protester fra Dansk Industri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Itek, Dansk Byggeri og Ingeniørforeningen.

I forligsteksten fremgår det, at »ingeniørhøjskolerne står over for særlige udfordringer og dermed har et særligt behov for at blive styrket, især fordi uddannelsesområdet har vigende tilgang, navnlig fra erhvervsuddannelserne.«

Fælles ingeniørskole

Derfor er forligspartierne blevet enige om, at give ingeniørhøjskolerne mulighed for en overgangsperiode på syv år, så de kan udvikle uddannelsernes kvalitet og få en øget tilgang til området, inden ingeniørhøjskolerne senest i 2014 skal indgå i professionshøjskolerne eller danne en ny fælles ingeniørhøjskole ved fusion.

»Ingeniøruddannelsen er så speciel, at vi ville drukne, hvis vi skulle fusioneres med uddannelsesinstitutioner med en helt anden baggrund end vores. Vi har tæt kontakt til erhvervslivet og offentlige arbejdsgivere, og vi skal hele tiden være parate til at indrette og udbygge uddannelserne i takt med efterspørgslen og nye krav. Det gør vi altså bedst alene og med opbakning fra vores bagland,« forklarer Ove Poulsen.

Han understreger samtidig, at aftalen ikke ændre ved planerne om, at skolen indenfor en forholdsvis kort årrække skal flytte en del af uddannelsen til et nyt uddannelsescenter på Århus Havn sammen med bl.a. Maskinmesterskolen og en del til IT-byen på Katrinebjerg.

»Vi skal som videregående uddannelsesinstitution selvfølgelig være en del af landets største studieby under den såkaldte »Campus-Århus-model«, men nu får vi tid og mulighed til at planlægge, hvordan vi bedst gør dette,« slutter Ove Poulsen.

Velfærdsaftalen

Ifølge forligsteksten får ingeniørhøjskolerne andel i de midler, der i velfærdsaftalen er afsat til professionshøjskoler, når udviklingsplanerne er vedtaget. Fra 2008 udmøntes disse midler i forbindelse med institutionernes udviklingskontrakter.

Desuden udpeges der nye bestyrelser for ingeniørhøjskolerne, der sammensættes af medlemmer »med erfaring og indsigt i uddannelserne og kendskab til arbejdsmarkedets behov,« som det hedder i forligsteksten.

Endelig fremgår det, at Undervisningsministeriet nedsætter en følgegruppe for ingeniøruddannelserne.

jens.jorgensen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen