Kom nu ud i virkeligheden

300 TIMERS-REGLEN, som regeringen og Dansk Folkeparti har indført, falder 12/3 folketingsmedlem Kirsten Brosbøl (S) for brystet, idet hun mener, at den urimeligt vil ramme de svageste kontanthjælpsmodtagere.

Ja, man får nærmest indtryk af, at reglen kun er skabt for at genere kontanthjælpsmodtagere. Sådan hænger det naturligvis ikke sammen.

Uanset om man kan lide det eller ej, må vi se i øjnene, at lysten til at tage et arbejde afhænger af det økonomiske resultat. Vi har set alt for mange eksempler på, at det særligt for mange indvandrerfamilier ganske enkelt ikke kan betale sig at bestille noget, fordi det er en bedre forretning at leve af kontanthjælp, boligsikring, børnepenge mv.

Både samfundsøkonomisk, menneskeligt og i forhold til integrationen er dette totalt uholdbart.

Derfor har VOK gennemført en række stramninger, som skal få kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet.

Det passer ganske enkelt ikke, når Kirsten Brosbøl i sit indlæg skriver, at disse mennesker ikke er i stand til at arbejde. Var det tilfældet, måtte de søge førtids- eller invalidepension.

Får man kontakthjælp, er man også forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Denne fornuftige indstilling har allerede vist sig særdeles effektfuld. I gruppen af ledige, som ikke er tilmeldt AF, oplevede vi fra slutningen af 2005 til slutningen af 2006 et fald fra 96.263 til 76.025 mennesker altså over 20.000 personer har fundet arbejde.

Tallene viser, at de nye regler for såvel kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse har haft en markant effekt. Således er andelen af de 18-29 årige blandt ikke- vestlige indvandrere på disse ydelser halveret fra næsten 30 pct. til omkring 15 pct. siden 2001 (Kilde: Dream).

Det er muligt, at Kirsten Brosbøl og socialdemokraterne gerne vil være verdensfrelsere og sikre total indkomstlighed i Danmark, sådan at det er uden betydning for privatøkonomien, om man tager et arbejde eller tilbringer dagen i sofaen.

Sådan ser regeringen og Dansk Folkeparti heldigvis ikke på det. For både den enkelte og for samfundet er det et gode at være på arbejdsmarkedet. Derfor må de alt for høje ydelser skæres ned.

Selvom det ikke lige harmonerer med socialdemokraternes ideologiske selvforståelse, har det faktisk en fantastisk god virkning ude i virkeligheden.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen