Vedligeholdelse på afveje

Vejene bliver mere og mere slidte. Mere, end trafikanterne kan være med til.

EFTER DET SIDSTE besøg af vinteren i smilets by melder rædslerne på vores veje sig så igen og denne gang i en endnu værre udgave.

Med andre ord, sliddet, vinteren samt vintervedligeholdelsen har såret og tæret på vores færdselsårer igen med end dårligere kvalitet til følge. Her tænkes selvfølgelig på de slaghuller, der findes rundt omkring på veje og stier, herunder såvel gang- som cykelstier.

Tillige med har de store maskiner flere steder ødelagt kantsten samt fliser og decideret skrællet græsrabatten af. Denne ligger nu ude på vejbanen eller ved kantstenen og dækker rendestensbrøndene med fare for oversvømmelser til følge. Skilteskoven har ligeledes været udsat for ekstrem maskinel hugst denne vinter.

Et naturligt spørgsmål at stille som borgere og trafikanter vil være, hvor længe skal vi finde os i dette? Endvidere må vi også se på, at vore gader og stræder fyldes med endnu mere affald end tidligere. Gratisaviserne flyder rundt omkring i bybilledet, og stativerne til disse ligger flere steder væltet om på siden. Tunnellerne samt buskarealerne ligner flere steder deciderede svinestier.

Pengene er for få

Undertegnede har stor respekt for de vejfolk og gartnere, der i det daglige skal stå for vedligeholdelsen. Deres problem er, at de gennem tiden er blevet færre, og midlerne til vedligeholdelsen er blevet mindre, som følge af nedskæringer og besparelser. Her har specielt parkområdet været hårdt ramt. Alt afhængig af, hvilke midler, maskinel og mandskab man har til rådighed, drejer det sig i den sidste ende om prioritering. Med de samme eller mindre ressourcer og et stigende antal opgaver i form af slidtage, begynder skoene så at klemme, og man får behov for et større nummer.

Som trafikanter i alle afskygninger har vi krav på, at kunne færdes sikkert på vores dertil indrettede infrastruktur. Såvel børn og unge, der færdes på vejen til og fra skolen samt uddannelsesinstitutionen, som medborgere til og fra deres arbejdsplads eller blot en uskyldig shoppingtur i city.

Der er derfor behov for målrettet politisk oprustning inden for dette område.

Undertegnede har med interesse noteret, at specielt byrådsmedlemmerne Ango Winther og Niels Brøchner gennem flere år har kæmpet ihærdigt for at få flere midler tilført området. De har fortjent at få flere af deres kollegaer med på banen. Det er derfor vigtigt, at netop vejområdet og renholdelsen får stor prioritet ved fremtidens budgetforhandlinger.

Forebyggelse er bedst

Med de stigende mængder af vand i de enkelte regnskyl vil der også opstå et naturligt behov for flere penge til vejafvanding og akutte opgaver.

En ren og pæn by sælger også i turistmæssig øjemed. En forebyggelse koster her også langt mindre end en helbredelse. Vigtigt er det også rent økonomisk at få en fornuftig afvejning i relation til projekter med prestige som letbane samt havnetunnel og så den almene vedligeholdelse af vejnettet.

Hellere trygt og solidt på vej, end at komme rigtigt galt på afveje med livet som indsats og i uheldigste fald døden til følge. Personligt er jeg selv cyklist og ivrig bruger af apostlenes heste.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen