Region Midtjylland har fordelt 129 mio. kr.

Aarhus Universitetshospital (AUH) får næste år 4 mio. kr. ekstra til en særlig udviklingspulje, som skal bruges til bl.a. højtspecialiserede behandlinger og forskning.

Artiklens øverste billede
Samtlige partier i regionsrådet, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet, indgik tirsdag aftale om budget 2022 for Region Midtjylland. Foto: Region Midtjylland

Selv i et valgår er politikerne i Region Midtjylland enige om, hvordan pengene til bl.a. sundhedsvæsenet i regionen skal bruges.

For fjerde år i træk er alle partierne i regionsrådet gået sammen om regionens kommende økonomi. Budget 2022 sender bl.a. penge til hospitalerne og psykiatrien. Langt størsteparten af regionernes økonomi er på forhånd låst til især aktiviteterne på regionens hospitaler.

Ud af det samlede budget i Region Midtjylland på ca. 30 mia. kr. havde politikerne tirsdag 129 mio. kr. til forhandling, og langt størstedelen af de penge går til hospitalernes såkaldte realvækst, så der er penge til behandling af et stigende antal patienter. 92 mio. kr. er der afsat til den post. Heraf 38,8 mio. kr. til regionens største hospital, Aarhus Universitetshospital (AUH). Pengene kan hospitalerne selv råde over i forhold til specifikke behov, men politikerne forventer dog, at en del af pengene bruges til at forbedre arbejdsmiljøet og lette presset på medarbejderne, fremgår det.

Derudover får AUH 4 mio. kr. til en særlig udviklingspulje, som kan benyttes til områder som personlig medicin, spydspidsfunktioner, højtspecialiserede behandlinger, forskning mv.

»Det er en klar mærkesag, at AUH skal være regionens spydspids. Derfor har vi også afsat flere penge til arbejdet, men generelt er der givet ekstra penge på tværs af regionen,« siger Carsten Kissmeyer (V), 2. næstformand for regionsrådet, Region Midtjylland, med henvisning til at der bl.a. også var enighed blandt de 41 regionsrådspolitikere om at sikre ekstra penge til andre områder. Herunder 4 mio. kr. til fødeområdet.

»Det kan være til f.eks. fødselsforberedelse eller flere jordemoderkonsultationer. Den faglige vurdering kan hospitalerne selv foretage, i forhold til hvor de ser den største værdi for borgerne,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Han peger på, at der på fødeområdet samtidig er afsat 1,5 mio. kr. til føtalmedicin. Det vil sige screening, diagnostik og behandling af det ufødte barn. Og så er der – i budgettet for 2023 – prioriteret 50 mio. kr. til flere fødestuer på AUH.

Ifølge budgetaftalen er dagligdagen i psykiatrien præget af mange patienter og mangel på psykiatere og andet fagpersonale på området. Derfor afsætter regionsrådet – ud over de 12 mio. kr., som er psykiatriens del af realvæksten – en psykiatripulje på 5 mio. kr. De 5 mio. kr. skal bruges til at arbejde for mere lighed i sundhed, bl.a. via kompetenceudvikling.

Politikerne er også enige om en udviklingsplan for hospitalet i Silkeborg. Der er afsat 4,1 mio. kr. til arbejdet, bl.a. til at etablere og udvikle et tilbud på Smerteklinikken om at nedtrappe borgere, der er afhængige smertestillende medicin som f.eks. morfin.

Herudover er politikerne enige om, at de 30 mio. kr., der tidligere er prioriteret til udviklingsplanen, skal bruges på en gavltilbygning på hospitalet.

Den kollektive trafik får i forliget et løft i form af 9,2 mio. kr. til at understøtte den grønne udvikling, herunder forsøg med el-busser.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen