Tæt på enighed om skrappere Irak-krav

USA bøjer af over for Frankrigs krav for at give våbeninspektørerne Sikkerhedsrådets opbakning, men fastholder ønsket om at agere på egen hånd, hvis Irak svigter løfterne om at samarbejde i fuldt omfang. Ny resolution ventes i den kommende uge.

Washington

FN's sikkerhedsråd ventes i løbet af nogle dage at vedtage en ny resolution med skærpede krav til Irak, efter at USA og Frankrig er på nippet til at afslutte seks ugers diplomatiske manøvrer med et kompromis.

Med den nye resolution vil USA forpligte sig til at konsultere Sikkerhedsrådet, inden man indleder en militær aktion mod Irak. Dette løfte vil dog ikke forhindre USA i på egen hånd eller sammen med enkelte allierede at indlede en sådan aktion.

Fra amerikansk side antydes det, at truslerne om at gennetvinge en knald eller fald afstemning i den kommende uge uden garanti for, at man har de nødvendige ni stemmer fra de 15 medlemmer og ikke noget veto fra enten Rusland, Frankrig eller Kina, har banet vejen for et gennembrud.

I det amerikanske kompromisforslag fastholdes det, at våbeninspektørerne skal have udvidede beføjelser, og at Irak i løbet af 30 dage må dokumentere sit våbenprogram og medvirke ved en fuldstændig tilintetgørelse af masseødelæggelsesvåben.

Det fastholdes samtidig, at væsentlige brud på resolutionen vil få alvorlige konsekvenser for Irak. Denne formulering er af Frankrig og Rusland blevet set som en skjult bemyndigelse til at indlede en militær aktion.

Frankrig har derfor fastholdt, at resolutionen blot fastlægger betingelserne for våbeninspektionen, og at kun endnu en resolution vil kunne give grønt lys for en militær aktion.

USA har hele tiden forsikret, at man vil konsultere Sikkerhedsrådets medlemmer inden en krig mod Irak, og nu sættes det på tryk i kompromisforslaget. Heri hedder det, at rådet skal mødes for at overveje Iraks brud, og at USA vil deltage i disse overvejelser.

Det seneste forslag ændrer imidlertid ikke ved, at USA forbeholder sig ret til at lede en militær aktion, hvis Irak bryder sine løfter om fuldstændigt samarbejde uafhængigt af, hvad Sikkerhedsrådet måtte sige og gøre. Udenrigsminister Colin Powell har i de senere dage understreget denne holdning med en henvisning til, at USA ikke vil lade sig lægge i håndjern, hvis FN ikke støtter magtanvendelse.

Snarlig afklaring

Højtstående diplomater oplyste sent onsdag, efter at rådets 15 medlemmer havde indledt en ny forhandlingsrunde, at den afgørende afstemning kunne komme allerede fredag. De betragtede det dog som mere sandsynligt, at den endelige afklaring først kommer i næste uge.

Skønt udkastet til et kompromis ikke opfylder Frankrigs krav om to resolutioner og heller ikke giver USA den ønskede automatiske opbakning, skulle det ifølge iagttagere sikre, at begge parter redder ansigt.

klaus.justsen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen