Vejen til nyt supersygehus er fastlagt

Ruten for motorvejen mellem Holstebro og Herning er nu på plads.

Artiklens øverste billede
Motorvejsprojektet mellem Holstebro og Herning har længe været et politisk emne.

Et bredt flertal i Folketinget har nu fastlagt, hvordan udformningen af vejforbindelsen til det nye supersygehus i Gødstrup mellem Herning og Holstebro skal udformes.

Resultatet blev en motorvej fra Holstebro N til Sinding, der ligger nordvest for Herning, og herfra videre til Gødstrup frem til krydsningen ved rute 15.

På kortet kan du se, hvordan vejnettet omkring det nye supersygehus i Gødstrup bliver. Kilde: Transportministeriet.

Forventningen er, at vejen til supersygehuset i Gødstrup vil blive åbnet i 2017, hvor sygehuset også skal stå færdigt. Hele motorvejen vil efter planen åbne i 2018.

Tilfreds minister

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) er godt tilfreds med dagens aftale.

"Jeg mener, at vi nu har fundet en god løsning, der løser opgaven med at sikre en hurtig og effektiv vejforbindelse til det nye sygehus i Gødstrup og giver et løft til infrastrukturen omkring Herning," siger han.

"Med den løsning, vi i dag er nået til enighed om, sikrer vi også en klar forbedring af vejforholdene i Holstebro-området og nord for, som vil være til gavn for både trafikken til sygehuset og erhvervslivet i området," siger transportministeren."

Projektet koster sammenlagt cirka 3.855 mio. kr.

Vej som kompensation

Supersygehuset i Gødstrup har været genstand for kritik, fordi det - som en del af planen om at samle lægerne på færre sygehuse - skal erstatte sygehusene i Holstebro og Herning.

Som en slags kompensation for, at patienter fra hele den vestlige del af Region Midtjylland nu skal køre til Gødstrup, når de skal på sygehuset, blev det 21. marts besluttet at tilføre 3,4 mia. kr. til Infrastrukturfonden til en motorvej mellem Herning og Holstebro og en vejforbindelse til Gødstrup.

Da anden del af vækstplanen så faldt på plads 24. april, vedtog regeringen sammen med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance at tilføre 452 mio. kr. til Holstebromotorvejen.

Det er de penge, som transportforligskredsen i dag har besluttet, hvordan skal fordeles på vejnettet i området.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen