Ens tænkende skaber ikke vækst

Øresundsregionen har en stribe netværk, men de skaber ikke nødvendigvis vækst. Problemet er, at de mennesker, der sidder med i de enkelte netværk, tænker for ens, mener svensk professor.

Malmö

Skal Øresundsregionen blive et vækstcentrum, må der skabes netværk, der ikke bare er faglige rygklapperes klubber. Der må blandes holdninger og tænkes på tværs af fagskel.

Politikerne skal passe på med at diktere for meget og i højere grad bare skabe mulden, som vækstmiljøer kan vokse i.

Der er ingen grund til at lægge sig fast på bestemte vækstområder, som man har gjort det med Medicon Valley, hvor man satser på at trække virksomheder inden for bioteknologi og medicin til regionen. Der skal åbnes for helt andre vækstområder, og de skal ikke være fagligt låste. Det mener Björn Bjerke, professor i entrepreneurship ved Malmö Högskola.

»Sidder der otte økonomer, sker der ikke noget, for de tænker ens. Møder du andre, får du andre holdninger og løsninger. Man siger, at der er mange netværk her, men når man møder dem, sidder de samme personer der. Alle kender alle. Det er som en loge. Det giver ingen interessante løsninger,« siger han. Björn Bjerke fremhæver det meget berømmede Medicon Valley som et eksempel, hvor der sidder medicinere og læger og alene ser medicinske løsninger.

»Der fordres mangfoldighed. Det skal ikke være etablissementet, der skal sidde der. Selvfølgelig skal der være medicinere, men man skal også tage andre med og få hverdagsmennesket med,« siger Björn Bjerke.

Vend pyramiden

Han foreslår, at der i netværk kan sidde folk fra kreative brancher eller bare helt andre end dem, som netværket arbejder med. Eller hvorfor er det ikke unge, der får lov til at sidde og lade deres tanker flyde?

Mens den gamle SAS-chef Jan Carlsson talte om at rive pyramiderne ned, foreslår Björn Bjerke, at man vender pyramiderne om, så folk med fødderne i hverdagens virkelighed er med til at give ideer midt mellem alle fagfolkene.

Lidt provokatorisk spørger han også, hvorfor der ikke sidder danskere i Malmös byråd.

»Folk sagde, at der ikke skete noget, selv om vi fik broen, men ting sker ikke af sig selv. Folk føler, at der er en region, men de er magtesløse. Der sker noget, men man må indgyde stolthed. Der skal være netværk, der går ind i hinanden, og der skal fordres eksperimenter. Man skal vove at lave fejltagelser,« siger Björn Bjerke og nævner, at for at regionen skal lykkes, kræves der lokomotiver, der kører i front, men om det skal være Medicon Valley eller Øresund Food Network, vil han ikke gøre sig klog på.

Plads til brydning

Men meget centralt er det, at der skal være plads til brydninger, ellers opstår der ikke noget nyt og dermed ingen vækst.

Netværkene skal være åbne for brydninger, for det er gennem brydninger, at der skabes nyt.

»Øresundsregionen er fremtid, for dér brydes dansk og svensk, og hvor der er fremgang, er det i grænseregionerne. Se bare på Katalonien og de baltiske lande. Det er i brydningsfladerne, det sker. Men det skal ikke være politisk dikteret. Politikerne kan give mulighederne og skabe arenaer,« siger Björn Bjerke.

Han er imod, at man sætter sig ned og beslutter sig for, at bestemte brancher bliver fremhævet frem for andre.

»Man burde lytte til jorden og politisk give støtte, men ikke diktere. Indholdet skal vokse frem,« siger han og nævner også, at man ikke bare kan tage en gammel succes og lægge dens skabelon på en anden region og så regne med, at den også skaber succes dér. I den forbindelse nævner han, at Silicon Valley-tanken fra Californien ikke bare kan overføres til Øresundsregionen.

Han undres også over, at man ikke har satset mere på, at næsten halvdelen af befolkningen i Malmö er indvandrere.

»Er det ikke overraskende, at så få er inde i billedet, når halvdelen er indvandrere,« spørger Björn Bjerke.

Og penge mener han ikke burde være problemet.

»Der er ingen andre lande end Sverige med så megen risikovillig kapital per indbygger og samtidig så lidt iværksætteri. Det er de samme gamle magthavere,« siger han.

carl.corneliussen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen