Kystvejen vil forandre Dragør

Den nye Kystvej fra Kastrup til Dragør langs Øresund og lufthavnen åbner i morgen. Den får en meget stor strategisk trafik- og udviklings- mæssig betydning for Dragør og hele Sydamager.

Et stort og længe næret ønske om en ny adgangsvej går i opfyldelse, når Kystvejen langs Øresund øst om Københavns Lufthavne i Kastrup - til Dragør i morgen torsdag bliver indviet og åbnet.

»Kystvejen har en vital betydning for Dragør og hele det øvrige Sydamager.

Den betyder en væsentlig forbedring af hele den trafikmæssige infrastruktur og giver os en ny adgangsvej til motorvejen, så det er en stor begivenhed,« siger en lykkelig borgmester, Asger Larsen (K), som selv står på talerlisten til den officielle åbning i morgen ved A.P. Møllers Allé i Dragør.

Den nye vejstrækning, som også omfatter en dobbeltrettet cykelsti, er af stor strategisk vigtighed i mere end en forstand. I dag er Englandsvej den eneste adgangsvej til og fra Dragør, hvilket betyder, at den i myldretiden er tæt pakket af lange bilkøer hver eneste dag. Med deraf følgende miljøbelastning.

Muligheder for pendlere

Med Kystvejen får pendlerne helt nye muligheder for at komme til Øresundsmotorvejen, til togstationen ved lufthavnen i Kastrup og til Metro-stationen, når den åbner i 2007. Når den næste køreplan bliver lagt, ventes HUR også at lægge en busrute ad den nye vejstrækning. Kystvejen er en ny genvej til Dragør. Hidtil har det taget rundt regnet 20-25 minutter at køre fra lufthavnen til Dragør. Ad vejen øst om lufthavnsarealerne tager turen kun 8-10 minutter, oplyser borgmesteren.

»Mange borgere i Dragør arbejder i lufthavnen, i SAS eller nogle af de mange andre virksomheder, der er tilknyttet lufthavnen, så det vil også blive en væsentlig forbedring for dem,« siger Asger Larsen, der også er glad over udsigterne til en væsentlig bedre taxabetjening i Dragør, end man hidtil har været tjent med. Kun få chauffører vil tage turen den lange vej uden om lufthavnen. Men borgmesteren har også en stor forventning om, at der nu vil komme endnu mere gang i erhvervsudviklingen i Dragør Kommune, som stadig har 35.000 kvm erhvervsbyggegrunde til salg lige der, hvor den nye Kystvej munder ud i A.P. Møllers Allé tæt ved lufthavnens Sydport.

Flere virksomheder er allerede i fuld gang med at etablere sig her.

I årevis har Dragør Kommune ønsket at få en vej langs Øresund og lufthavnen, og sagsforløbet mellem de tre finansieringspartnere, som foruden Dragør er Københavns Amt og Københavns Lufthavne, har da også været langt. Men der har været en fin dialog mellem parterne, og Asger Larsen mener, at resultatet er et godt signal om, at den slags projekter sagtens kan løses i fællesskab. Formelt set er Kystvejen ejet af Københavns Amt, som også længe har ønsket sig en sti rundt om lufthavnen. Men da vejen er anlagt på lufthavnens arealer, har Københavns Lufthavne af praktiske hensyn udført anlægsarbejdet.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen