Svenske pendlere får mest ud af skatteaftale

Svenskere, der tager job i Danmark, får mest ud af den nye skatteaftale. Danskere, der bor i Skåne og hovedsagligt arbejder i Danmark, men også arbejder hjemme noget af tiden, bliver ramt hårdt af aftalen.

Malmö

Med den nye skatteaftale mellem Danmark og Sverige er det bedst at være en svensker, der skifter sit svenske job ud med et arbejde i København. Det giver nemlig de største fordele.

For danskere, der bor i Skåne og i forvejen arbejder i København, er det kun fradraget af broafgiften, de får ud af aftalen, men de har de lokale forbrugerfordele i Sverige med billige biler og boliger, der er 10.000 kr. billigere per kvm.

Folk, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, har fordelen ved den svenske SINK-skat på fast 25 pct., dog uden fradragretter, hvis de arbejder fuld tid i Sverige, men den bortfalder. De kommer til at betale svensk skat, men kan beholde fradrag af deres danske pension, hvis de har sådan en.

De store tabere bliver folk, der bor i Sverige og arbejder det meste af tiden i Danmark, men også arbejder en del af tiden hjemme i Sverige. De mister nemlig både skattefordelen og det dobbelte grundfradrag. De har nemlig grundfradrag både i Danmark og Sverige af den løn, de har i hvert land. De personer kommer fremover til at betale fuld skat i Danmark og mister skattefordelen, der betød, at lønnen blev delt i to og dermed kunne spare dem for topskatten i begge lande, idet Sverige kun beskattede den svenske del af lønnen.

»Sådan en person får hurtigt armene ned, men svenskerne har ikke haft noget mod at afskaffe det, og langt de fleste andre grænsegængere vil have en fordel af aftalen,« siger skattekonsulent Michael Thomsen fra revisionsfirmaet KPMG.

Folk, der bor i Sverige og beskattes efter den helt gamle ordning med bopælsbeskatning, fortsætter. Dem har man valgt ikke at gøre noget ved.

Den generelle jubel over fradraget for broafgiften tager Michael Thomsen mere roligt end mange.

»Et par tusinde om måneden er da noget, men der er også en god bid psykologi i det med broen, mens det med fradrag på pensionerne er en mere reel bid,« siger han.

Tager en svensker med svensk pensionsopsparing et job i Danmark til 250.000 kr. om året, giver det en skattegevinst på 19.830 kr. om året, fordi det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag på 10 pct. og broafgiften på 24.400 kan trækkes fra, viser beregninger, KPMG har lavet.

Tjener personen 600.000 kr., er pensionsbidraget på 120.000 kr., altså samlet 720.000 kr., og broafgiften stadig 24.400 kr. Det betyder en mindre beskatning på 82.370 kr.

Man bliver således beskattet rent af de 250.000 og 600.000. Pensionsbidraget lægges ikke længere oveni, og broafgiften kan fratrækkes.

Ordningen med pensionen og broafgiften træder i kraft fra den 1. januar 2004, mens det er uvist, om den hårdere beskatning af de hjemmearbejdende når at træde i kraft i 2004.

Den svenske finansminister, Bosse Ringholm (S), sagde ved fremlæggelsen af aftalen, at det ikke er sikkert, at Sveriges Riksdag kan nå at vedtage aftalen i år. Sker det først i 2004, kan regler, der er til ulempe for borgerne, først gælde fra 2005, mens de, der er til fordel, stadig vil gælde fra 2004.

carl.corneliussen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen