Jubel over dansk-svensk skatteaftale

Skatteaftalen mellem Danmark og Sverige letter dagligdagen for borgerne og giver dem større sikkerhed og tryghed i beregningen af skatten og pensionsforholdene.

Malmö

Efter flere års hårde forhandlinger i et til tider næsten uforsonligt forhandlingsklima skrev den svenske finansminister Bosse Ringholm (S) og den danske skatteminister Svend Erik Hovmand i går under på en skatteaftale. Aftalen gælder for hele Danmark og Sverige, men den får størst indflydelse på hverdagen for pendlerne i Øresundsregionen.

Aftalen var længe ventet, og jubelen stor, selv om den har enkelte mangler.

»Jeg synes, det er et stort skridt fremad, og det var på høje tid. Godt, at der kommer fradrag for broafgiften. Det er en meget stor lettelse, men nu skal vi se på problemet med bankafgifter for overførsel af penge. Vi skal skaffe store bro-rabatter til de studerende, så de kan studere frit på begge sider af Sundet, og vi skal have harmoniseret reglerne om forældreorlov,« siger Ilmar Reepalu (S), borgmester i Malmö Kommune.

Hovedelementerne i skatteaftalen er, at borgerne betaler skat i arbejdsgiverlandet, uanset at en del af arbejdstiden er i det andet land som hjemmearbejde eller tjenesterejse. Den gennemsnitlige skat til kommunerne udveksles så mellem landene. For tiden er det de danske kommuner, der har et stort overskud på pendlingen, for langt de fleste pendlere bor i Sverige og arbejder i Danmark. Dermed går de svenske bopæls-kommuner glip af kommuneskatten. Danmark skal betale den svenske stat et sted mellem 100 og 200 mio. kr. i udligning.

Folk kan også fremover trække deres pensionsopsparing i hjemlandet fra, uanset om de får job i det andet land. Lige så kan tilflyttere have fradrag for pension i hjemlandet, så de kan beholde deres oprindelige ordning. Til sidst ophæves overgangsordningen fra 1997 for grænsegængere, som bor i Danmark. De beskattes efter svenske regler.

»Aftalen ser fornuftig ud, og der er grund til at rose skatteministerens løsning af sagen. Jeg er tilfreds med, at der nu endelig etableres en grænsegængeraftale i Øresundsregionen. Sammen med oprettelsen af Øresundsligningscentret er det et stort skridt i den rigtige retning, der vil gøre det nemmere for den enkelte borger og virksomhederne,« udtaler Københavns overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen (S), om skatteaftalen.

Også erhvervslivet klapper.

»Det er en stor glæde. Nu kommer der en afklaring, og det bliver nogle regler, det bliver lettere at orientere folk om. Nu bliver der betydeligt større handel og et større arbejdsmarked,« siger Kjeld H. Petersen, formand for Dansk Industri i Storkøbenhavn.

Handel, Transport og Serviceerhvervenes (HTS) direktør, Lars Krobæk, kalder det en stor dag for Øresundsregionen og konstaterer, at de to landes regeringer endelig har levet op til deres ansvar. Især hæfter han sig ved fradraget for broafgiften og på pensionsindbetalingerne.

»Disse to elementer vil gøre livet lettere for mange pendlere og dermed understøtte integrationen på arbejdsmarkedet,« siger Lars Krobæk.

En enkelt lille sag, der ikke er afklaret endnu, hæfter Øresundsinstituttet sig ved.

»Problemet med udlejning af arbejdskraft, kaldet Montørreglen, er ikke løst,« siger Anders Olshov, adm. direktør i Øresundsinstituttet, der laver beregninger på udviklingen i regionen.

Problemet handler om, at eksempelvis entreprenører "udlejer" arbejdskraft på tværs af Sundet i kortere perioder, og de enkelte medarbejderes skatteforhold bliver ikke løst med aftalen.

Ligesådan nævner Dansk Handel & Service (DH&S) midt i jubelen, at der ikke er kommet en løsning på vikarers problemer.

»Det er oplagt at få vikarer fra den anden side af Sundet, men der er stadig meget dobbelt bøvl. Det, håber vi, løses i næste fase,« siger Heidi Schütt Larsen, markedschef i DH&S. Vikarer bruges bl.a. i medicinalbranchen.

carl.corneliussen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen