POEM risikerer politianmeldelse

Integrationsministeriet varsler en dybtgående undersøgelse af forholdene i POEM. Det kan føre til en politianmeldelse.

Integrationsministeriet overvejer nu at melde paraplyorganisationen for etniske minoriteter, POEM, til politiet. Det sker, hvis der er begået fusk med medlemstallene, eller hvis der findes andre alvorlige uregelmæssigheder hos POEM, når ministeriet går i gang med en dybere undersøgelse af forholdene i paraplyorganisationen.

»Vi skal have en drøftelse med Rigsrevisionen om, hvordan vi tilrettelægger denne undersøgelse. Hvis der er begået dokumentfalsk, sender vi hermed et signal om, at det vil blive politianmeldt. Vi skal have undersøgt forholdene i POEM til bunds,« siger afdelingschef Henrik Kyvsgaard, Integrationsministeriet.

Penge sendes retur

Ministeriet har siden 1999 bevilget 1,9 mio. kr. til POEM's projekter og drift.

Heraf har ministeriet krævet 350.000 kr. retur, mens POEM yderligere skal redegøre for 335.000, som de har modtaget fra Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Alle udbetalinger til POEM er foreløbig sat i bero, da paraplyorganisationen ikke har kunnet diske op med tilfredsstillende forklaringer på, hvordan forretningsgangene kører i POEM.

Pengene til driftstilskud er blandt andet ydet efter en helhedsvurdering, hvor antallet af medlemmer tæller som en del af vurderingen. POEM har hvert år skullet redegøre for, hvem der er medlem, og hvis der er givet forkerte oplysninger, medfører det en anmeldelse for dokumentfalsk.

Intet at skjule

Formand i POEM Bashy Quraishy siger, at foreningen ikke har noget at skjule.

»Vi vil til enhver tid fortælle, hvor mange foreninger vi har, og hvor mange vi har haft. Dengang vi sendte listen over vores foreninger til ministeriet, var det dem, som var medlemmer. Men vi opdaterer jo ikke listen hver uge. Og så er det væsentligt, at antallet af medlemmer aldrig har været grundlag for tilskud. Det har ministeriet aldrig sagt. Jeg vil nu høre ministeren og ministeriet om sagen og opfordre til, at man ikke handler i panik. Vi har ikke noget at skjule,« siger Bashy Quraishy.

Samtidig med ministeriets undersøgelse af POEM skal foreningen over for Erhvervs- og Boligstyrelsen redegøre for, om støtten til et projekt om vold og kriminalitet i POEM-regi er blevet anvendt efter aftale. Er det ikke tilfældet, vil styrelsen overveje at kræve pengene tilbagebetalt. Det vil betyde, at POEM må lukke, siger foreningens kasserer.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen