Nørrebro: Færre tosprogede elever

En ny opgørelse fra Københavns Kommune viser, at halvdelen af skolerne på Nørrebro har en faldende andel af tosprogede elever i børnehaveklassen i forhold til andelen på de højere klassetrin.

»En række skoler har formået at få fat i de danske elever med et godt stykke arbejde.« Per Bregengaard (EL), skoleborgmester

Andelen af etnisk danske elever, som i år er begyndt i børnehaveklasse på Nørrebros folkeskoler, er større end tidligere.

Det viser en ny opgørelse for skoleåret 2003/2004 fra Københavns Kommune.

På fire ud af otte skoler på Nørrebro er andelen af tosprogede i børnehaveklassen nu lavere end på de højere klassetrin.

Tendensen er gældende på Rådmandsgades Skole, Jagtvejens Skole, Stevnsgades Skole og Sjællandsgades Skole.

På Sjællandsgades Skole er den samlede andel af tosprogede elever 64 pct., men i børnehaveklassen er kun 20 pct. af eleverne tosprogede.

»Vi vil gerne afspejle befolkningssammensætningen i distriktet, og det betød, at vi skulle ned på ca. 20-30 pct. tosprogede elever i klasserne,« siger Sjællandsgades Skoles inspektør, Jeanne Jacobsen.

Privatskolen blev droppet

Der er derfor blevet gjort meget for at indfange de etnisk danske elever.

Bl.a. er danske forældre blevet inviteret til samtale på skolen, og Jeanne Jacobsen har stået på Sankt Hans Torv og henvendt sig direkte til danske forældre.

»Jeg er sikker på, at de tosprogede elever får en bedre skolegang, når majoritetskulturen er til stede i klasserne. Det giver bedre sprogkundskaber og dermed mere integration,« siger Jeanne Jacobsen.

En af de forældre, som blev opmærksom på Sjællandsgades Skole, er Mette Jokumsen. Hendes datter Karla startede i børnehaveklasse i august i år.

»Min datter har været skrevet op på en privatskole i flere år, men da jeg var på besøg på Sjællandsgades Skole, så gik det op for mig, at den kunne tilbyde det samme som privatskolen,« siger Mette Jokumsen.

Hun er glad for, at Karla går i klasse med de samme børn, som hun leger med i fritiden.

På Stevnsgades Skole har skoleinspektør Tony Sørensen ikke på samme måde som Jeanne Jacobsen været ude at sikre sig etnisk danske elever til skolen.

»Vi skriver til alle forældre, hvis børn går i børnehave i vores nærmiljø. Men det at gå på gaden og opsøge danske forældre synes jeg er uetisk,« siger Tony Sørensen.

Skolen har alligevel en stærkt faldende andel af tosprogede elever.

I gennemsnit er ca. 8 ud af 10 elever på skolen tosprogede, men i børnehaveklassen er det kun hver sjette, der taler et andet sprog ud over dansk derhjemme.

Tony Sørensen har svært ved at gennemskue årsagen til faldet i de tosprogede.

Uanset årsagen er skoleborgmester Per Bregengaard (EL) positiv over for udviklingen.

»En række skoler har formået at få fat i de danske elever med et godt stykke arbejde,« siger Per Bregengaard.

Medvind på skolerne

Han mener endda, at enkelte skoler har haft direkte medvind.

F.eks. i områderne omkring Sjællandsgades Skole og Stevnsgades Skole er der flyttet flere danske familier ind end tidligere.

»Men det er også blevet et motiv hos tosprogede forældre, at det er godt, hvis der går danske elever i klassen,« siger skoleborgmesteren.

Ud over de fire skoler, hvor andelen af tosprogede er faldet, så har Hillerødgades Skole, Havremarkens Skole og Hellig Kors Skole en uændret andel af tosprogede i børnehaveklassen sammenlignet med resten af skolen.

Det er kun i Blågårdsskolens børnehaveklasse, at der har været en stigning af børn, der taler et andet sprog end dansk derhjemme.

Tendensen for næste skoleår bliver synlig om ca. fire uger, hvor forældrene på Nørrebro har indskrevet næste års børnehaveklasseelever.

mette.thiem@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen