Hovedbibliotek mangler flugtveje

En rapport fastslår, at hovedbiblioteket i Krystalgade hverken har flugtveje eller en færdig beredskabsplan for handicappede, og ifølge bibliotekets ledelse er der ingen løsning på problemet.

Det er ikke nemt at være handicappet, hvis man skal besøge hovedbiblioteket i Krystalgade i København og slet ikke i tilfælde af brand eller ulykker.

En rapport fra Folketingets Ombudsmand dokumenterer, at hovedbib-lioteket hverken har flugtveje eller en færdig beredskabsplan for handicappede, og trods ombudsmandens påtale af de manglende planer må biblioteket se i øjnene, at det er umuligt at rette op på problemet.

»Der findes ingen umiddelbar god løsning på spørgsmålet. Andre offentlige kulturinstitutioner så- som teatre, biografer og medborgerhuse har regler og systemer, der ikke kan anvendes ved benyttelse af hovedbiblioteket,« skriver bibliotekets ledelse til ombudsmanden.

I stedet har brandinspektøren ved Københavns Brandvæsen anbefalet biblioteket, at kørestolsbrugere bør gøre opmærksom på deres tilstedeværelse, når de færdes på bib-lioteket, og når de forlader stedet.

Det betyder at kørestolsbrugerne må stole på de ansattes snarådighed og hjælp i tilfælde af brand på biblioteket.

»Personalet vil i en given situation køre kørestolsbrugeren ud på nærmeste trappeafsats eller flugtvej og videregive meddelelsen om tilstedeværelse af en handicappet person til ansvarshavende brandchef,« skriver biblioteket i svaret til ombudsmanden.

En række problemer

Men rapporten afslører en lang række andre problematiske forhold for handicappede og kørestolsbrugere på hovedbiblioteket:

  • En knap til at nedsætte hastigheden på svingdøren ved hovedindgangen var placeret så tæt på døren, at den kun kunne nås af kørestolsbrugere, når de var næsten inde i svingdøren.
  • En kørestolsrampe til bibliotekets IT-laboratorium overholder fortsat ikke kravene til hældning og håndlister.
Kommunen har hele tiden hævdet, at der findes en ibrugtagningstilladelse, men ombudsmanden har efter 16 måneders ventetid endnu ikke modtaget den.

  • Handicaptoilettet tilgodeså ifølge ombudsmanden på ingen måder handicappedes behov. Nu er der opsat skiltning, døren er forsynet med en elektrisk døråbner og både wc-papirholderen og servietholderen er nu placeret, så kørestolsbrugere rent faktisk kan nå dem.
  • Telefonen kunne heller ikke nås af alle kørestolsbrugere, men biblioteket har nu lovet at sænke den.
Tilsvarende var elevatorens betjeningsknapper placeret på en måde, så ikke alle handicappede kunne nå alle knapperne.

»Men hovedbiblioteket har været meget imødekommende og interesseret i at skabe gode betingelser for handicappede, og langt de fleste forhold er nu bragt i orden,« siger Lennart Frandsen, der er inspektionschef for Folketingets Ombudsmand.

Ofte mangler planer

Lennart Frandsens erfaring er, at de fleste offentlige institutioner fejlagtigt har den opfattelse, at de har velfungerende planer for handicappede, og at indretningen så vidt muligt tager hensyn til kørestolsbrugere.

»Men i praksis kunne problemet løses langt bedre, hvis handicappede fra begyndelsen blev taget med på råd,« siger Lennart Frandsen.

Rapporten viser også, at det har taget hovedbib-lioteket og kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune sammenlagt et år, tre måneder og 27 dage at svare på ombudsmandens henvendelser.

Jan Østergaard Bertelsen, der er bibliotekschef i Københavns Kommune, erkender, at der har været en række mangler i forhold til handicappede, men han understreger, at spørgsmålet om flugtveje ikke er lagt i skuffen.

»Kommunen er ved at revidere og opprioritere sine beredskabsplaner generelt, og i den forbindelse vil vi tage særskilt højde for handicappede og muligheden for flugtveje,« siger Jan Østergaard Bertelsen.

/ritzau/

Andre læser

Mest læste

Del artiklen