Alle frikendt i ligkistesag

Ingen embedsmænd kan drages til ansvar i Ligkistesagen. Det fastslår den uvildige advokatundersøgelse, som blev offentliggjort sent torsdag. Men sagen er ikke slut, bedyrer Venstres Martin Geertsen, der anklager indenrigsministeren for at dække over partifæller. Det afviser ministeren.

Embedsmændene i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning kan ikke drages til ansvar i Ligkistesagen, fastslår en uvildig advokatundersøgelse.

Der er »intet grundlag for at overveje afskedigelse eller iværksættelse af disciplinære sanktioner i relation til de to embedsmænd,« konkluderer undersøgelsesadvokat Mariann Norrbom, som har undersøgt, om der kunne placeres et ansvar hos to kommunale embedsmænd.

Samme resultat nåede advokat Jon Stokholm, som for en måned siden offentliggjorde sin uvildige undersøgelse af seks sundhedsborgmestres ansvar i sagen gennem 30 år. Heller ikke borgmestrene kunne ifølge Stokholms undersøgelse drages til ansvar.

I foråret rettede revisionsfirmaet Deloitte og Touche skarp kritik mod kommunen for dens håndtering af sagen, men revisorerne placerede ikke noget ansvar og de to uvildige advokatundersøgelser blev derfor sat i værk. Dengang blev de to embedsmænd fritaget for tjeneste i 14 dage, men de kan nu fortsætte deres arbejde i forvaltningen, oplyser kommunens sundhedsdirektør Bo Andersen.

Sagen, der bl.a. handler om forfalskning af forældres underskrifter på deres børns dødsattester og bestikkelse af sygehuspersonale, ser dermed ud til at være afsluttet for kommunens vedkommende.

Og det er sundhedsborgmester Peter Martinussen (S) godt tilfreds med.

»Jeg er glad for, at der nu kan blive skabt ro om denne sag - ikke mindst i relation til sundhedsforvaltningen og de medarbejdere, der har været omfattet af undersøgelsen,« siger han.

Men står det til Martin Geertsen, Venstres gruppeformand i borgerrepræsentationen, er sagen slet ikke slut endnu. Han skrev for knap en måned siden til indenrigsminister Karen Jespersen (S) og bad hende nedsætte en undersøgelseskommission, der kan foretage mundtlige vidneafhøringer i sagen. De to advokatundersøgelser har udelukkende beskæftiget sig med skriftlige dokumenter.

»Vi kan ikke gøre mere på kommunalt plan, men vi giver ikke op. Det er stadig afgørende at få de mundtlige kilder på banen. Derfor vil vi endnu engang anmode Karen Jespersen om at gå ind i sagen. Vi har ikke hørt en lyd fra hende, og det, synes jeg, er besynderligt,« siger Martin Geertsen og fortsætter:

»Der er jo ingen grænser for, med hvilken iver man kaster sig over min partifælle Peter Brixtofte i Farum. Men i København sker der intet. Hvis nogen påstod, at ministeren dækkede over sine partifæller i København, ville jeg have svært ved at argumentere imod det.«

Men indenrigminister Karen Jespersen afviser beskyldningerne.

»Det er det rene vrøvl. Den sag bliver behandlet 100 pct. efter bogen. Mig bekendt går man som tilsynsmyndighed ikke ind i sager, hvor der kører advokatundersøgelser. Nu er den sidste undersøgelse afsluttet, og juristerne i Indenrigsministeriet vil granske undersøgelserne og vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen. Det går ligeså hurtigt, som det gør i alle andre sager,« siger Karen Jespersen.

Claus Haagen Jensen, professor i forvaltning ved Aalborg Universitet, hæfter sig ligeledes ved de manglende mundtlige afhøringer i sagen.

»Det er en svaghed ved undersøgelserne, at advokaterne ikke har haft mulighed for at udspørge de implicerede under vidneansvar,« siger professoren.

Han understreger dog, at der ikke altid kan placeres et ansvar i sager om kritisabel forvaltning.

»En forvaltning er ikke indrettet i forventning om, at der begås kriminelle handlinger. Derfor kan man ikke altid komme bagefter og placere ansvar hos embedsmændene. Men denne sag lægger op til, at man som myndighed i større grad skal være opmærksom og jævnligt tage sine rutiner op til revision, så noget tilsvarende ikke kan ske igen,« siger han.

Politiet overvejer stadig, om der kan rejses tiltale imod tidligere direktør for Arbejdernes Ligkistemagasin Hans Thomsen. Han skal i det nye år forhøres foran en dommer, og politiet vil derefter tage stilling til, om der skal rejses tiltale imod ham.

louise.with@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen