Nekrolog over Laboratorium nr. 69

PÅ SAMME MÅDE som vores samfund har behov for de medicinske kliniske forsøg, har det også behov for at eksperimentere med forskellige kulturelle organisationsformer.

De udgør ingen reel fare, men er tværtimod med til at forberede det eksisterende samfund til fremtidige udfordringer.

For Laboratorium nr. 69 handlede eksperimentet om en række unge, der ikke kunne finde fodfæste i det konventionelle samfund, og som derfor forsøgte sig med at organisere foredrag, koncerter og suppekøkkener og give plads til voksne psykisk syge og unge fra splittede familier.

Kunstnerisk berigelse

Det paradoksale var, at selv om disse unge kæmpede og organiserede sig imod kapitalismen, så udgjorde de ofte nye kapitalistiske produktivkræfter.

På det organisatoriske område har det vist sig, at tidligere modstandskulturer af kapitalismen lagde grunden til den fleksible organisation, der i dag er så dominerende.

På det kunstneriske område har disse laboratorier beriget det eksisterende samfund med en lang række overskridende kunstværker.

På det økonomiske område har kompensationsfællesskaber udviklet grundlaget for den grønne bevægelse, som nu er en af de hurtigst voksende økonomier.

Og på et samfundsmæssigt niveau har de sociale laboratorier bidraget med vor samtids nye store fortælling: det kreative samfund. En samfundstypologi, der er blevet den fundamentale udviklingslogik og et primært parameter i den globale konkurrence.

Det paradoksale for de unge i laboratorierne var, at deres kampe ledte til nye typer af forstærket kapitalisme.

Socialt laboratorium

Det er ingen hemmelighed, at store multinationale koncerner har holdt øje med disse miljøer, fordi deres kreative udtryk kan omsættes til nye markedsandele. Kapitalismens succesformel, der hviler på bearbejdningen af ikke-produktiv kapital til produktiv kapital, finder sit materiale der, hvor modstanden er størst og organiseringen mest kaotisk. Det fremmede og anderledes overskrider eksisterende økonomier og etablerer nye. Så meget for de unges kamp.

Der er ingen, der ved, om det sociale laboratorium på Jagtvej 69 ville have udviklet nye sociale organisationsformer, økonomier eller kunst, men ét er i dag sikkert, nemlig at vort samfund på en højst besynderlig måde har afskåret sig fra det kreative ideal, som det så ivrigt fordrer. Og et samfund, der ikke alene er holdt op med at teste sin egen indretning for at undersøge, om der kunne være væsentlige alternativer, men som også fjerner betingelserne for, at fremtidige generationer selv kan etablere laboratorier, er i diagnostisk forstand et dogmatisk samfund.

Laboratorium nr. 69. Æret være dit minde.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen