Lægeundersøgelse skaber splid

Socialdemokratiet og SF mener efter en advokatundersøgelse, at en lægekonsulent bør fyres.

Langvarig kritik af en lægekonsulent i København bør koste vedkommende jobbet og føre til, at en række sager om førtidspension bliver revurderet.

Det mener Socialdemokratiet og SF, efter familie- og arbejdsudvalget i Københavns Kommune i onsdags drøftede resultatet af en advokatundersøgelse af brugen af lægekonsulenter på en række lokalcentre.

Undersøgelse, som har kostet mere end 700.000 kr., stiller navnlig en enkelt lægekonsulent og hans kommentarer om borgerne til de sagsbehandlere, som skal træffe afgørelser om pension, i et kritisk søgelys. Kommentarerne betegnes i rapporten i flere tilfælde som nedladende, forudindtagede, værdiladede og sarkastiske.

»Jeg mener, at vi må have en anden lægekonsulent. Det er vigtigt, at borgerne kan vide sig sikre på, at deres retssikkerhed ikke bliver krænket,« siger Frank Hedegaard (SF).

Savner retningslinjer

Den pågældende lægekonsulent blev i fjor fyret af Glostrup Kommune og har desuden været genstand for en undersøgelse i Albertslund. Begge steder er kommunerne dog nået frem til, at der bortset fra hans bemærkninger ikke er noget at komme efter i forhold til den behandling, som borgerne har fået.

Det samme er i hovedtræk konklusionen i rapporten fra København, hvor advokaterne dog påpeger, at der i visse sager er sket en sagsbehandling, som ikke er i tråd med Socialministeriets retningslinjer for lægekonsulenternes arbejde.

Samtidig støtter advokaterne Københavns Kommunes kritik af, at der er behov for mere præcise retningslinjer fra ministeriet.

Alvorlige fejl

Advokaterne vurderer, at de udtalelser, som kommunens lægekonsulenter er kommet med ud over de helbredsmæssige, i nogle tilfælde kan have haft indflydelse på afgørelsen i en sag.

»Jeg har svært ved at tro, at en lægekonsulents udtalelser ikke har indflydelse på sagernes afgørelse. Derfor må vi nøje diskutere, om der er grund til at tage nogle af sagerne op igen,« siger Thor Buch Grønlykke (S).

»Rapporten dokumenterer, at der har været alvorlige tilfælde af fejl fra lægekonsulentens side. Det er dokumenteret, at lægekonsulenten har overskredet sine beføjelser, og den pågældendes faglige standard har været på et uacceptabelt niveau,« fastslår han.

Den pågældende lægekonsulent har tidligere fået en tjenstlig påtale fra Københavns Kommune, og Rikke Fog-Møller (EL) er klar til at fyre ham, hvis der kommer flere klager.

Spild af penge

Jesper Schou Hansen (V) mener dog ikke, at rapporten bringer nyt frem.

»For mig at se har vi spildt 700.000 kr. for at få noget at vide, som vi vidste i forvejen. Der er nogle borgere, som har følt sig usandsynligt dårligt behandlet, men det er en blindgyde at gå efter lægekonsulenten. Det er ligegyldigt for afgørelsen af deres sager, hvad han har sagt,« siger Jesper Schou Hansen (V), som understreger, at han har fuld tillid til, at sagsbehandlerne er i stand til at træffe selvstændige afgørelser i en sag.

Mogens Lønborg (K) mener, at borgernes retssikkerhed grundlæggende er sikret ved, at de har mulighed for at klage over afslag på førtidspension.

»Lægekonsulenten er kommet med nogle udtalelser, som der skal rettes op på. Men ellers er der intet, som signalerer, at vores medarbejdere ikke agerer, som de skal. Jeg tager på det kraftigste afstand fra, at man fra politisk side har lavet en heksejagt på en enkelt medarbejder i kommunen,« siger Mogens Lønborg.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen