Losseplads i vejen for Motorring 3

Det vil koste 10 mio. kr. at fjerne en uforudset stor nedlagt losseplads, der ligger i vejen for Motorring 3 i Gentofte.

500 lastvognlæs.

Så meget affald må Vejdirektoratet nu grave væk fra skråningerne omkring Motorring 3 i Gentofte. Gentoftes gamle losseplads har nemlig vist sig at være væsentlig større end forudset. Vejdirektoratet er derfor nødt til at fjerne op mod 16.000 tons affald. Dermed får Motorring 3-projektet spist en stor bid af sin pulje til uforudsete udgifter, kort efter at arbejdet er begyndt.

Vejdirektoratets øverste projektleder, Jens Holmboe, vurderer, at affaldet koster 10 mio. kr. at fjerne.

»Vi havde regnet med, at vi skulle håndtere nogle problemer af den type, og derfor har vi en pulje til uforudsete udgifter. Men det her er et af de større. En sådan ekstra udgift laver naturligvis et stort indhug i puljen. Omfanget af udforudsete ting er altid meget svært at vurdere for projekter af denne type og størrelse,« siger han.

Den nedlagte og delvist glemte losseplads ligger på en firkant, der afgrænses af Nybrovej i vest, Mariebjerg Kirkegård i nord, Brogårdsvej i syd og Helsingør-motorvejen i øst. Bredest i nord og smallest i syd breder den sig over ca. 24 hektar eller godt 30 internationale fodboldbaner.

Motorring 3 skærer sig igennem den nordlige, brede del af lossepladsen. Netop her bliver motorvejen selv særlig bred med to gange tre spor, to afkørselsramper på den ene side og en afkørsel på den anden side samt nødspor og yderrabat.

Forurenet jord

Merudgiften bliver så stor, fordi entreprenørerne ikke kan genbruge jorden, når den er stærkt forurenet.

»Vi skal transportere affaldet væk fra projektet til en losseplads i Sengeløse, hvor vi skal betale en deponeringsafgift. Vi er nødt til at grave mere væk end beregnet, og så skal vi købe den jord, som vi erstatter affaldet med,« forklarer Jens Holmboe.

Lossepladsens størrelse er kommet bag på Vejdirektoratet, der ellers havde taget boreprøver i området.

»Ingen i hele undersøgelsesfasen vidste, at lossepladsen havde det omfang. Vi har lavet geotekniske boringer, der fandt affald et enkelt sted, men intet i de resterende boringer,« lyder det fra Jens Holmboe, der understreger, at lossepladsen under alle omstændigheder ville give en merudgift.

»Vi kunne jo ikke pludselig lade motorvejen slå et sving uden om lossepladsen,« siger han.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen