Krav om ens optagelse på lægestudiet i Norden

En ud af fem studerende på medicinstudiet på Københavns Universitet er svenskere. For danskere er det til gengæld stort set umuligt at læse til læge i Sverige. Medlem af Folketingets sundhedsudvalg Ester Larsen (V) kræver ens optagelsesregler i de nordiske lande.

Det er lettere for en svensker at læse til læge i Danmark end omvendt. »Det er utroligt svært at blive optaget på medicinstudiet i Sverige. Det kræver, at man har fået højeste karakter i næsten alle fag ved studentereksamen. I Danmark er optagelseskravene anderledes, og det gør, at mange svenskere søger til København,« siger Ester Larsen (V), der er medlem af Folketingets sundhedsudvalg. Hun mener, at svenskerne groft udnytter det danske uddannelsessystem og de danske skatteborgere.

»Det er helt ude af proportion, at vores nabolande beslaglægger næsten 25 procent af pladserne på lægestudiet i København,« siger hun.

Åbenlyse skævheder

For at læse til læge i Sverige skal en studerende kunne fremvise en studentereksamen med et gennemsnit på 11,8. På medicinstudiet på Københavns Universitet er kravet 9,4.

Souschef Merethe Markvard, studieadministrationen på Københavns Universitet, siger:

»Optagelsessystemet er anderledes i Sverige. De svenske studerende har mulighed for at forbedre deres eksamerne med supplerende kurser svarende til HF, men det accepterer man ikke for de danske ansøgeres vedkommende.«

»Vi interesserer os ikke for de studerendes nationaltet og er tilhængere af åbne og frie adgangsforhold, men når der nu er et fælles nordisk system, vil det være rart, hvis der ikke var åbenlyse skævheder i optagelseskravene,« siger hun.

Undervisningsminister Margrethe Vestager (R) medgiver, at det nærmest er umuligt for en dansker at blive optaget på medicinstudiet i Sverige.

»Jeg er opmærksom på situationen og drøfter tingene med mine kolleger i Nordisk Råd, og jeg tror ikke, at vi får problemer med at blive enige. Problemet er mere, hvordan optagelseskapaciteten ser ud,« siger hun.

asger.westh@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen