Christiania-klager vælter ind hos statsadvokaten

Det vælter i øjeblikket ind med klager hos statsadvokat Karsten Hjorth fra folk, der mener sig uretmæssigt anholdt ved politiets gentagne aktioner og patruljeringer på Christiania.

»I de seneste uger har vi stort set dagligt modtaget klagesager fra folk, der har været anholdt på Christiania. Der er, hvad jeg vil kalde mange, mange sager, som skal behandles,« siger Karsten Hjorth.

Han oplyser, at statsadvokaturen foreløbig har færdigbehandlet en enkelt sag, hvor klageren fik ret i, at politiet overreagerede ved anholdelsen.

Flere af klagerne er sendt til statsadvokaten via forsvarsadvokat Hanne Reumert, der siger:

»Jeg har på vegne af christianitter fremsendt en del klager, hvor jeg mener, at der mangler lovlig hjemmel til at anholde folk.«

Der har således været eksempler på Christiania, hvor politiet har anholdt personer, der er fundet i besiddelse af få gram hash til eget forbrug - en overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, som de erkender på stedet, og som de kan forvente at modtage en bøde på 300 kr. for. Dermed burde sagen være afsluttet, men alligevel har nogle oplevet at blive anholdt og tilbragt flere timer på en politistation. I det tilfælde er anholdelsen unødvendig i forhold til retsplejeloven, hvor der står, at frihedsberøvelse ikke må finde sted, hvis det er et unødvendigt indgreb mod den pågældende person.

Statsadvokat Karsten Hjorth besluttede før jul - umiddelbart efter at den første sag var afgjort til klagerens fordel - at foretage en stikprøvekontrol af 50 anholdelser foretaget af Københavns Politi på en bestemt dato i 2005.

»Vi gennemgår sagerne en for en for at se, om grundlaget for anholdelsen har været rimelig eller ej,« siger Karsten Hjorth. Den lokale statsadvokat har tilsynsmyndighed over for politikredsene, og kontrollen udføres ofte i forbindelse med større sager. Ifølge Karsten Hjorth er det første gang i hans 10-årige periode som statsadvokat i København, at der foretages en gennemgang af sager, der også omfatter overtrædelser af færdselsloven, restaurationsloven og andre bestemmelser.

Stikprøveundersøgelsen forventes færdig inden udgangen af januar.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen