Leder: Besøgsvenner

ENSOMME GAMLE er en af storbyens forbandelser. Rundt omkring i hver sin lejlighed sidder de, syge og hjælpeløse, men ikke så syge eller hjælpeløse, at de har mulighed for at få en plads på et af dekøbenhavnske plejehjem.

Måske ønsker de det heller ikke. Men lidt menneskelig kontakt vil de naturligvis gerne have og gerne en, der rækker ud over den professionelle hjælp, som en fortravlet hjemmesygeplejerske eller hæsblæsende hjemmehjælper kan yde.

FOR DISSE MANGE mennesker er det en lykke, at der findes private hjælpeorganisationer, der etablerer besøgsvenneordninger, så ensomme ældre kan få kontakt med omverdenen. Desværre er behovet så stort, at mange hundrede ældre må vente op til halve år, før de kan få en besøgsven. Ikke fordi hjælpsomheden og lysten til at gøre en indsats mangler fra de frivilliges side, men fordi behovet er så stort. Jævnlig dukker historier frem i medierne om ældre, der har ligget døde i deres hjem i ugevis, uden at nogen opdagede det. Og omfanget af den type ensomme dødsfald er formentlig langt større, end hvad der tilfældigvis kommer frem i medierne. Derfor virker det særdeles fornuftigt, at sundhedsborgmester Mogens Lønborg (K) nu vil have undersøgt, hvor mange ensomme ældre der findes i hovedstaden. Nuanceret viden og eksakte tal er det bedste udgangspunkt for konkret handling. At en sådan undersøgelse nok bliver vanskelig at foretage, siger næsten sig selv. Næppe mange ældre har lyst til åbent at indrømme deres afgrundsdybe ensomhed.

NÅR BEHOVET er undersøgt, må der konkret handling til fra kommunens side. Frivillige hjælpeorganisationers indsats udgør et uhyre vigtigt bidrag, men det fritager ikke kommunen og politikerne for ansvaret. Undersøgelser viser, at ensomme ældre lettere udvikler demens eller andre sygdomme, der kræver behandling og pleje. Ved en forebyggende indsats fra kommunens side, gerne i tæt samarbejde med de frivillige organisationer, højner man således ikke blot de ældres livskvalitet, men mindsker også presset på kommunens plejehjem, hospitaler og hjemmepleje. Lønborgs udspil virker som en god begyndelse.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen